Sony Xperia XA1 Dual SIM - Senarai main

background image

Senarai main

Pada skrin utama Muzik, anda boleh membuat senarai main anda sendiri daripada muzik

yang disimpan pada peranti anda.

93

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mencipta senarai main anda sendiri

1

Dari skrin utama Muzik, sentuh terus nama album atau lagu yang mahu

ditambahkan pada senarai main.

2

Dalam menu yang terbuka, ketik

Tambah ke senarai main > Wujudkan senarai

main baru.

3

Masukkan nama untuk senarai main dan ketik

OK.

Anda juga boleh membuka menu skrin laman utama Muzik, ketik

Senarai main,kemudian ketik

untuk mencipta senarai main baru.

Untuk memainkan senarai main anda sendiri

1

Buka menu Muzik, kemudian ketik

Senarai main.

2

Di bawah

Senarai main, pilih senarai main yang hendak dibuka.

3

Jika anda mahu memainkan semua lagu, ketik sebarang lagu atau

Kocok semua.

Untuk menambah lagu pada senarai main

1

Dari skrin utama Muzik, semak imbas ke lagu atau album yang mahu ditambahkan

pada senarai main.

2

Sentuh terus tajuk lagu atau album, kemudian ketik

Tambah ke senarai main.

3

Ketik nama senarai main yang ingin anda tambahkan album atau lagu itu. Album

atau lagu kini ditambahkan ke senarai main.

Untuk mengeluarkan lagu daripada senarai main

1

Dalam senarai main, sentuh terus tajuk lagu yang anda ingin alih keluar.

2

Ketik

Alih keluar daripada senarai main.

Untuk memadamkan senarai main

1

Buka menu Muzik, kemudian ketik

Senarai main.

2

Sentuh terus senarai main yang anda ingin padamkan.

3

Ketik

Padam dari storan.

4

Ketik

PADAM untuk mengesahkan.

Anda tidak boleh memadamkan senarai main pintar.