Sony Xperia XA1 Dual SIM - Menetapkan semula aplikasi anda

background image

Menetapkan semula aplikasi anda

Anda boleh menetapkan semula aplikasi atau membuang data aplikasi jika aplikasi anda

berhenti bertindak balas atau menyebabkan masalah dengan peranti anda.

Untuk menetapkan semula keutamaan aplikasi

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Ketik , kemudian ketik

Set semula keutamaan > Tetapkan semula aplikasi.

Menetapkan semula keutamaan aplikasi tidak memadam sebarang data aplikasi dari peranti

anda.

Untuk mengosongkan data aplikasi

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Storan > KOSONGKAN DATA >

OK.

Apabila anda mengosongkan data aplikasi, data untuk aplikasi yang dipilih dipadamkan dari

peranti anda secara kekal. Pilihan untuk mengosongkan data aplikasi tidak tersedia untuk

setiap aplikasi atau perkhidmatan.

Untuk mengosongkan cache aplikasi

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Storan > KOSONGKAN CACHE.

Pilihan untuk mengosongkan cache aplikasi tidak tersedia untuk setiap aplikasi atau

perkhidmatan.

63

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi atau perkhidmatan, kemudian ketik

Buka secara lalai >

KOSONGKAN LALAI.

Pilihan untuk mengosongkan tetapan lalai aplikasi tidak tersedia untuk setiap aplikasi atau

perkhidmatan.