Sony Xperia XA1 Dual SIM - Telefonische vergaderingen

background image

Telefonische vergaderingen

Met telefonische vergaderingen of gesprekken met meerdere partijen kunt u gelijktijdig

spreken met twee of meer personen.

Neem contact op met uw netwerkprovider voor informatie over het aantal deelnemers dat u

aan een telefonische vergadering kunt toevoegen.

76

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een telefonische vergadering tot stand brengen

1

Tik tijdens een gesprek op . De gesprekkenlijst wordt weergegeven.

2

Tik op om het toetsenblok weer te geven.

3

Kies het nummer van de tweede deelnemer en tik op . De eerste deelnemer

wordt tijdelijk in de wacht gezet.

4

Tik op om de tweede deelnemer aan het gesprek toe te voegen en de

telefonische vergadering te starten.

5

Herhaal de relevante hierboven beschreven stappen om meer deelnemers toe te

voegen aan het gesprek.

Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een telefonische vergadering

1

Tik tijdens een telefonische vergadering op

Vergadering beheren.

2

Tik op de afzonderlijke knop van de deelnemer voor een privégesprek.

3

Als u het privégesprek wilt beëindigen en wilt terugkeren naar de telefonische

vergadering, tikt u op .

Een deelnemer vrijgeven vanuit een telefonische vergadering

1

Tik tijdens een telefonische vergadering op

Vergadering beheren.

2

Tik op naast de deelnemer die u wilt vrijgeven.

Een telefonische vergadering beëindigen

Tik tijdens de telefonische vergadering op .