Sony Xperia XA1 Dual SIM - Foto’s maken en video’s opnemen

background image

Foto's maken en video's opnemen

1

Cameralens aan de voorzijde

2

De opnamemodus selecteren

3

Schakelen tussen de camera aan de voorkant en de hoofdcamera

4

In- of uitzoomen

5

Cameratoets: camera activeren/foto's maken/video's opnemen

6

Foto's en video's weergeven

7

Locatie opslaan

8

Sluiterknop – foto's maken of video's opnemen

9

Een stap teruggaan of de camera afsluiten

10 Instellingen voor opnamemodus

11 Flitserinstellingen

Een foto nemen vanaf het vergrendelingsscherm

1

Druk kort op de aan-uitknop om het scherm te activeren.

2

Houd ingedrukt en sleep om de camera te activeren.

3

Als de camera is geopend, tikt u op .

U kunt de camera activeren als het scherm inactief is en vergrendeld. Druk hiervoor de

cameratoets volledig in. Druk opnieuw om een foto te maken.

Een foto maken met de cameratoets

1

Activeer de camera.

2

Druk de cameratoets volledig in.

Een selfie maken met de camera aan de voorzijde

1

Activeer de camera.

2

Tik op

.

3

Druk op de cameratoets om de foto te maken.

De flitser voor de fotocamera gebruiken

1

Wanneer de camera is geopend, tikt u op .

2

Selecteer uw gewenste flitserinstelling.

3

Maak de foto.

De zoomfunctie gebruiken

Knijp of spreid uw vingers op het camerascherm als de camera is geopend.

U kunt ook omhoog of omlaag drukken op de volumetoets. Tik op en

vervolgens op

Meer > Volumeknop gebruiken als om deze functie in te

schakelen.

98

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Een video opnemen met de cameratoets

1

Activeer de camera.

2

Veeg over het scherm om

te selecteren.

3

Druk op de cameratoets om het opnemen van een video te starten.

4

Druk opnieuw op de cameratoets om de opname te stoppen.

Een video opnemen

1

Activeer de camera.

2

Als de videomodus niet is geselecteerd, veegt u over het scherm om

te

selecteren.

3

Richt de camera op het onderwerp.

4

Tik op om de opname te starten.

5

Tik op om de opname van een video te onderbreken. Tik op om de opname

te hervatten.

6

Tik op om de opname te stoppen.

Een foto maken tijdens het opnemen van een video

Tik op om een foto te maken tijdens het opnemen van een video. De foto wordt

gemaakt zodra u de cameratoets loslaat.

Uw foto's en video's weergeven

1

Schakel de camera in en tik vervolgens op een miniatuurweergave om een foto of

video te openen.

2

Veeg naar links of rechts om uw foto's en video's weer te geven.

Een foto of video verwijderen

1

Zoek de foto of de video die u wilt verwijderen.

2

Tik op het scherm om de werkbalk weer te geven.

3

Tik op .

4

Tik op

VERWIJDEREN ter bevestiging.