Sony Xperia XA1 Dual SIM - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Aan de slag.................................................................................... 6

Over deze Gebruikershandleiding........................................................6
Overzicht.............................................................................................6
Kaarten plaatsen................................................................................. 7
Schermbeveiliging............................................................................... 8
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen..................................... 9
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.................................... 9

Apparaatbeveiliging......................................................................11

Zorgen dat uw apparaat beveiligd is..................................................11
Schermvergrendeling........................................................................ 11
Het apparaat automatisch ontgrendelen............................................13
SIM-kaartbeveiliging.......................................................................... 17
Meerdere SIM-kaarten gebruiken...................................................... 18
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken..............................18
Een verloren apparaat terugvinden ................................................... 19

De basisaspecten onder de knie krijgen...................................... 21

Het aanraakscherm gebruiken...........................................................21
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen........................................ 23
Startscherm...................................................................................... 23
Scherm Toepassingen.......................................................................25
Navigeren door applicaties................................................................ 26
Widgets............................................................................................ 28
Snelkoppelingen en mappen............................................................. 28
Achtergrond en thema's....................................................................29
Een schermopname maken.............................................................. 29
Meldingen......................................................................................... 30
Pictogrammen in de statusbalk......................................................... 32
Overzicht van applicaties...................................................................34

Batterij en onderhoud...................................................................36

Uw apparaat opladen........................................................................36
Batterij- en energiebeheer................................................................. 37
Uw apparaat bijwerken......................................................................39
Onderhoud met behulp van een computer........................................ 40
Opslag en geheugen......................................................................... 41
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen.............................. 43

Applicaties downloaden...............................................................47

Applicaties downloaden van Google Play™.......................................47
Applicaties downloaden van andere bronnen.................................... 47

2

background image

Internet en netwerken.................................................................. 48

Surfen op internet............................................................................. 48
Internet- en MMS-instellingen ...........................................................48
Wi-Fi................................................................................................. 49
Uw mobiele gegevensverbinding delen..............................................51
Het dataverbruik in de gaten houden.................................................52
Een SIM-kaart selecteren voor dataverkeer....................................... 53
Mobiele netwerken selecteren........................................................... 54
VPN's (Virtual Private Network)..........................................................54

Gegevens synchroniseren op uw apparaat..................................56

Synchroniseren met onlineaccounts.................................................. 56
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®...................56

Basisinstellingen...........................................................................58

Instellingen openen........................................................................... 58
Volume-instellingen........................................................................... 58
Modus Niet storen.............................................................................59
Scherminstellingen............................................................................ 60
Applicatie-instellingen........................................................................62
Applicaties resetten...........................................................................63
Schermbeveiliging............................................................................. 64
Taalinstellingen.................................................................................. 64
Datum en tijd.....................................................................................65
Super-vivid-stand.............................................................................. 65
De geluidsuitvoer verbeteren............................................................. 65
Meerdere gebruikersaccounts........................................................... 66

Tekst typen................................................................................... 69

Virtuele toetsenborden...................................................................... 69
Tekst bewerken.................................................................................70

Bellen........................................................................................... 71

Bellen................................................................................................71
Oproepen ontvangen........................................................................ 72
Lopende gesprekken........................................................................ 73
De gesprekkenlijst gebruiken.............................................................74
Gesprekken doorschakelen...............................................................74
Oproepen beperken.......................................................................... 75
Meerdere oproepe.............................................................................76
Telefonische vergaderingen............................................................... 76
Voicemail...........................................................................................77
Noodoproepen..................................................................................77

Contacten.....................................................................................79

Contacten zoeken en weergeven...................................................... 79
Contacten toevoegen en bewerken...................................................79

3

background image

Contacten overbrengen.....................................................................81
Een back-up maken van contacten...................................................82
Medische en noodhulpgegevens toevoegen......................................82
Favorieten......................................................................................... 83
Contactinformatie verzenden.............................................................83
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden..........................84

Berichten en chat......................................................................... 85

Berichten lezen en verzenden............................................................85
Uw berichten organiseren..................................................................86
Bellen vanuit Berichten......................................................................87
Berichtinstellingen............................................................................. 87
Videochat..........................................................................................87

E-mail........................................................................................... 88

E-mail instellen.................................................................................. 88
E-mailberichten verzenden en ontvangen.......................................... 88
Uw e-mailberichten organiseren........................................................ 89
Instellingen e-mailaccount................................................................. 90
Gmail™.............................................................................................91

Muziek en FM-radio..................................................................... 92

Muziek overdragen naar uw apparaat................................................92
Luisteren naar muziek....................................................................... 92
Menu Muziek.................................................................................... 94
Afspeellijsten..................................................................................... 94
Muziek delen.....................................................................................95
Het geluid verbeteren........................................................................ 95
Naar de radio luisteren...................................................................... 96
Favoriete radiozenders...................................................................... 97
Geluidsinstellingen voor radio............................................................ 97

Camera.........................................................................................98

Foto's maken en video's opnemen................................................... 98
Algemene camera-instellingen...........................................................99
Fotocamera-instellingen.................................................................. 103
Videocamera-instellingen................................................................ 106

Foto's en video's in Album.........................................................108

Foto's en video's weergeven...........................................................108
Startschermmenu Album.................................................................109
Foto's en video's delen en beheren.................................................110
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor................................111
Video's bewerken met de applicatie Videobewerker........................112
Foto's en video's verbergen............................................................ 112
Uw foto’s op een kaart weergeven.................................................. 112

4

background image

Video's........................................................................................115

De applicatie Video......................................................................... 115
Video-inhoud naar uw apparaat overdragen....................................116
Videocontent beheren..................................................................... 116
Movie Creator................................................................................. 117

Connectiviteit............................................................................. 118

Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv reproduceren.....118
Bestanden op een ander apparaat weergeven met Cast................. 118
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat.................................. 119
NFC................................................................................................ 120
Draadloze Bluetooth®-technologie..................................................122

Slimme apps en functies die tijd sparen.................................... 125

Google Zoeken en Now.................................................................. 125
De applicatie News Suite gebruiken................................................ 125
Uw apparaat voor betalingen gebruiken.......................................... 125

Reizen en kaarten.......................................................................126

Locatieservices gebruiken............................................................... 126
Google Maps™ en navigatie........................................................... 126
Het gebruik van dataverkeer onderweg........................................... 127
Vliegmodus..................................................................................... 127

Klok en agenda.......................................................................... 128

Agenda........................................................................................... 128
Klok................................................................................................ 128

Toegankelijkheid.........................................................................131

Vergrotingsgebaar...........................................................................131
Lettergrootte................................................................................... 131
Weergavegrootte.............................................................................131
Kleurcorrectie..................................................................................131
TalkBack......................................................................................... 132
Monogeluid..................................................................................... 132
TTY-modus (teksttelefoon)...............................................................132
Toegang wisselen............................................................................132

Ondersteuning en juridische informatie..................................... 134

Applicatie Ondersteuning................................................................ 134
Xperia™ Tips.................................................................................. 134
Help in menu's en applicaties..........................................................134
Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren................................ 134
Opnieuw starten, resetten en repareren...........................................134
Help ons onze software te verbeteren............................................. 136
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies...... 136
Uw apparaat recyclen..................................................................... 136
Juridische gegevens........................................................................136

5