Sony Xperia XA1 Dual SIM - Svare på anrop

background image

Svare på anrop

Telefonappen åpner i fullskjermformat hvis telefonen ringer når enheten er i hvilemodus

eller hvis skjermen er låst. Et SIM-ikon indikerer hvilket SIM-kort anropet er for. Hvis du

mottar et innkommende anrop når skjermen er aktiv, vises det innkommende anropet

som et flytende varsel, det vil si et minimert vindu som flyter øverst på den åpne

skjermen. SIM1 eller SIM2 indikerer hvilket SIM-kort anropet er for. Når et slik varsel

vises, kan du velge å svare på anropet og åpne telefonappskjermen, eller du kan avvise

anropet og bli værende på den gjeldende skjermen.

Slik svarer du på et anrop når skjermen er inaktiv

Når et anrop kommer inn, drar du til høyre.

Slik svarer du et innkommende anrop når skjermen er aktiv

Når det kommer et anrop, trykker du på

SVAR i det flytende varslet som vises

øverst på skjermen.

I stedet for å svare på anropet, kan du gå til hovedskjermen til telefonappen ved å trykke på

det flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan

for eksempel velge å avvise anropet med en melding.

Slik avviser du et anrop når skjermen er inaktiv

Når et anrop kommer inn, drar du til venstre.

Slik avviser du et anrop når skjermen er aktiv

Når det kommer et anrop, trykker du på

AVSLÅ i det flytende varslet som vises

øverst på skjermen.

I stedet for å avvise anropet, kan du gå til hovedskjermen for telefonappen ved å trykke på det

flytende varslet. På denne måten får du flere alternativer for å håndtere samtalen. Du kan for

eksempel velge å avvise anropet med en melding.

70

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik slår du av ringetonen for et innkommende anrop

Trykk på volumtasten når du mottar anropet.

Avvise et anrop med en tekstmelding

Du kan avvise et anrop med en tekstmelding, som sendes automatisk til innringeren og

lagres i Meldinger-samtalen med kontakten.
Du kan velge blant en rekke forhåndsdefinerte meldinger som ligger på enheten, eller du

kan opprette en ny melding. Du kan også opprette dine egne tilpassede meldinger ved å

redigere de forhåndsdefinerte meldingene.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er inaktiv

1

Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på

SVARALTERNATIVER.

2

Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på

Skriv ny melding.

Slik avviser du et anrop med en tekstmelding når skjermen er aktiv

1

Når det kommer et innkommende anrop, trykker du på det flytende varselvinduet

der telefonnummeret eller navnet på kontakten vises.

2

Trykk på

SVARALTERNATIVER.

3

Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på

Skriv ny melding.

Slik avviser du et annet anrop med en tekstmelding

1

Når du hører gjentatte lydsignaler under et anrop, trykker du på

SVARALTERNATIVER.

2

Velg en forhåndsdefinert melding eller trykk på

Skriv ny melding.

Slik redigerer du tekstmeldingen du bruker for å avvise anrop

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Anrop, velg et SIM-kort, og trykk deretter på Avvis

anrop med melding.

3

Trykk på meldingen du ønsker å redigere, og gjør deretter de nødvendige

endringene.

4

Trykk på

OK.