Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lading av enheten

background image

Lading av enheten

Bruk alltid en original Sony-lader og USB Type-C™-kabel som er beregnet for den bestemte

Xperia™-modellen din. Andre ladere og kabler kan øke ladetiden, ikke lade i det hele tatt, eller

til og med skade enheten. Se til at alle USB-porter og koblinger er helt tørre før du setter inn

USB Type-C™-kabelen.

En stikkontakt lader enheten raskere enn lading via datamaskinen. Du kan fortsatt bruke

enheten mens den lades.
Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen.

I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon.

Merk også at det kan ta opptil fire timer før et utladet batteri blir helt oppladet.

Enheten har et integrert, oppladbart batteri som bare kan skiftes av Sony eller et autorisert

Sony-reparasjonssenter. Du må aldri forsøke å åpne eller ta fra hverandre enheten selv. Hvis du

gjør det, kan du forårsake skade og annullere garantien.

Slik lader du enheten

1

Koble laderen til et strømuttak.

2

Plugg den ene enden av USB Type-C™-kabelen inn i laderen eller USB-porten på

en datamaskin.

3

Plugg den andre enden av kabelen inn i USB Type-C™-porten på enheten.

Varsellampen lyser når ladingen er startet.

4

Når enheten er fulladet, kobler du kabelen fra enheten ved å trekke den rett ut.

Pass på at du ikke bøyer kontakten.

Det er viktig å bruke USB Type-C™-kabelen (følger med) når du lader enheten din, siden andre

typer USB-kabler kan skade enheten din.

Hvis batteriet er helt utladet, kan det gå noen minutter før varsellampen lyser og ladeikonet

vises.

36

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Varsellampe for batteristatus

Grønn

Batteriet lades, og batterikapasiteten er over 90 %

Oransje

Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 90 %

Rød

Batteriet lades, og batterikapasiteten er under 15 %