Sony Xperia XA1 Dual SIM - Gmail™‎

background image

Gmail™

Hvis du har en Google™-konto, kan du bruke Gmail™-appen for å lese og skrive e-

postmeldinger.

87

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Vis en liste over alle Gmail-kontoer og mapper

2

Søke etter e-postmeldinger

3

Liste over e-postmeldinger

4

Skrive en e-postmelding

Slik finner du mer informasjon om Gmail™

Mens Gmail-appen er åpen, trykker du på , og deretter finner du og trykker du

Hjelp og tilbakemelding.

88

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.