Sony Xperia XA1 Dual SIM - Bruk av flere SIM-kort

background image

Bruk av flere SIM-kort

Enheten fungerer med enten ett eller to SIM-kort satt inn. Du får innkommende

kommunikasjon til begge SIM-kort, og du kan velge fra hvilket nummer du ønsker å

utføre utgående kommunikasjon. Før du kan bruke begge SIM-kortene, må du aktivere

kortene og velge SIM-kortet som skal håndtere datatrafikk.
Du kan viderekoble anrop som kommer inn på SIM-kort 1 til SIM-kort 2 når SIM-kort 1

ikke kan nåes eller motsatt. Denne funksjonen kalles Dual SIM reachability (Dobbel SIM-

tilgjengelighet). Den må aktiveres manuelt. Se

Slik viderekobler du anrop

på siden 72.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bruken av to SIM-kort

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > SIM-kort.

3

Trykk på glidebryterne

SIM1 og SIM2 for å aktivere eller deaktivere SIM-kortene.

Slik gir du et nytt navn til et SIM-kort

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > SIM-kort.

3

Velg et SIM-kort, og tast inn et nytt navn for det.

4

Trykk på

OK.

Slik velger du hvilket SIM-kort som skal brukes til datatrafikk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > SIM-kort > Mobildatatrafikk.

3

Velg SIM-kortet du vil bruke til datatrafikk.

Hvis du vil oppnå høyest mulig datahastighet, velger du det SIM-kortet som støtter det

raskeste mobilnettet, for eksempel 3G.