Sony Xperia XA1 Dual SIM - Slik tar du en skjermkopi

background image

Slik tar du en skjermkopi

Du ka ta stillbilder of en hvilken som helst skjerm på enheten som skjermkopi.

Skjermkopier lagres automatisk i Album.

Slik tar du skjermbilder

1

Trykk på hold inne på/av-tasten til det vises et forespørselsvindu.

2

Trykk på .

Du kan også ta et skjermbilde ved å trykke på og holde på/av-tasten og volum ned-tasten

samtidig.

Slik viser du skjermbildet

1

Dobbelttrykk på statuslinjen for å vise varselpanelet.

2

Trykk på skjermkopien.

Du kan også vise skjermkopier i Album-appen.