Sony Xperia XA1 Dual SIM - Forbedre lydkvaliteten

background image

Forbedre lydkvaliteten

Lyden på enheten kan forbedres ved å aktivere de enkelte lydinnstillingene som equalizer

og surround-lyd manuelt. Dynamisk normalisering kan aktiveres for å minimere

volumforskjellene mellom sanger og videoer. Du kan også forbedre kvaliteten på

komprimerte musikkfiler til en kvalitet nært høyoppløselig lyd når du bruker en

hodetelefon med ledninger.

Slik forbedrer du lyden automatisk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Aktiver

ClearAudio+-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.

Slik justerer du lydinnstillingene manuelt

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Hvis

ClearAudio+-funksjonen er aktivert, trykker du på glidebryteren for å

deaktivere den.

4

Trykk på

Lydeffekter > Equalizer.

5

Dra frekvensbåndknappene opp eller ned for å justere lydinnstillingene.

Den manuelle justeringen av lydinnstillingene har ingen innvirkning på

talekommunikasjonsapper. Lydkvaliteten til stemmesamtaler endres for eksempel ikke.

Slik minimerer du volumforskjeller med dynamisk normalisering

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Lydinnstillinger.

3

Aktiver

Dynamisk normalisering-funksjonen ved å trykke på glidebryteren.