Sony Xperia XA1 Dual SIM - Innstillinger for Internett og MMS

background image

Innstillinger for Internett og MMS

Du må ha en fungerende mobildataforbindelse med riktige innstillinger for Internett og

MMS (Multimedia Messaging Service) for å sende MMS-meldinger eller få tilgang til

Internett hvis det ikke er et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk. Her er noen tips:

For de fleste mobilnett og operatører er innstillinger for Internett og MMS

forhåndsinstallert på enheten. Da kan du bruke Internett og sende MMS-meldinger

umiddelbart.

Det er mulig å laste ned disse innstillingene via Wi-Fi.

Du kan når som helst legge til, endre eller slette Internett- og MMS-innstillinger på

enheten manuelt. Hvis du endrer eller sletter en Internett- eller MMS-innstilling ved en

feiltakelse, kan du laste ned Internett- og MMS-innstillingene på nytt.

Hvis du ikke får tilgang til Internett over mobilnettet, eller hvis MMS ikke fungerer selv om

Internett- og MMS-innstillingene er lastet ned til enheten din, kan du se feilsøkingstipsene

for enheten på

www.sonymobile.com/support/

angående problemer med

nettverksdekning, mobildata og MMS.

Hvis innstillingen Batteritid foretrukket for STAMINA-modus er aktivert for å spare strøm,

blir all mobildatatrafikk satt på pause når skjermen er slått av. Hvis dette fører til

tilkoblingsproblemer, kan du prøve å angi at noen apper og tjenester ikke skal settes på

pause, eller deaktivere STAMINA-modus midlertidig.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, kan bare primærbrukeren (dvs. eieren) laste

ned innstillinger for Internett og meldinger fra menyen Innstillinger. De nedlastede

innstillingene gjelder imidlertid for alle som bruker enheten.

Slik laster du ned Internett og MMS-innstillinger

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Internett-innstillinger.

3

Trykk på

GODTA. Når innstillingene er lastet ned, vises på statuslinjen og

mobildata slås automatisk på.

Hvis innstillingene ikke kan lastes ned til enheten, må du kontrollere signalstyrken for

mobilnettet eller

Wi-Fi-tilkoblingen. Flytt deg til et åpent område fritt for hindringer, eller gå bort

til et vindu og prøv på nytt.

47

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik legger du til Internett- og MMS-innstillinger

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Mobilnett.

3

Velg et SIM-kort.

4

Trykk på

Tilgangspunktnavn > .

5

Trykk på

Navn, angi ønsket navn og trykk deretter på OK.

6

Trykk på

APN-navn, angi navnet på tilkoblingspunktet og trykk deretter på OK.

7

Oppgi alle nødvendige opplysninger. Hvis du ikke vet hva slags informasjon

kreves, kan du kontakte nettoperatøren for å få flere detaljer.

8

Når du er ferdig, trykker du på og deretter

LAGRE.

Slik viser du nedlastede Internett- og MMS-innstillinger

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Mobilnett.

3

Velg et SIM-kort.

4

Trykk på

Tilgangspunktnavn.

5

Trykk på et hvilket som helst tilgjengelig element for å vise flere detaljer.