Sony Xperia XA1 Dual SIM - Omstart, tilbakestilling og reparering

background image

Omstart, tilbakestilling og reparering

Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av hvis den slutter å reagere eller

ikke starter på nytt som normalt. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet.
Du kan tilbakestille enheten til dens opprinnelige fabrikkinnstillinger. Denne handlingen

kan av og til være nødvendig hvis enheten slutter å fungere på riktig måte. Men vær

oppmerksom på at hvis du ønsker å beholde viktige data, må du først sikkerhetskopiere

disse dataene til et minnekort eller et annet flyttbart minne. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du se

Sikkerhetskopiere og gjenopprette innhold

på siden 42.

129

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Hvis enheten ikke slår seg på eller du vil tilbakestille programvaren på enheten, kan du

bruke Xperia™ Companion til å reparere enheten. Du finner mer informasjon om bruk av

Xperia™ Companion i

Xperia™ Companion

på siden 40.

Hvis du deler en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. primær

bruker, for å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.

Slik starter du enheten på nytt

Enheten klarer kanskje ikke å starte på nytt hvis batterinivået er lavt. Koble enheten til en lader,

og prøv å starte på nytt.

1

Trykk på og hold nede strømknappen .

2

Trykk på

Start på nytt i menyen som åpnes. Enheten startes på nytt automatisk.

Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller slå seg av

1

Trykk på og hold inne både strømknappen og volum opp-tasten i 6 sekunder.

2

Enheten vibrerer én gang. Avhengig av om du ønsker å tvinge enheten til å starte

på nytt eller slå seg av, gjør som følger.

Hvis du vil tvinge enheten til å starte på nytt: Slipp knappene nå. Enheten

startes på nytt.

Hvis du vil tvinge enheten til å slå seg av: Fortsett å holde knappene inne. Etter

et par sekunder til, vibrerer enheten tre ganger og slår seg av.

Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene

For å unngå permanent skade på enheten må du ikke avbryte en tilbakestilling til

fabrikkinnstillinger.

1

Du må sørge for å sikkerhetskopiere alle viktige data som er lagret på enhetens

interne minne, til et minnekort eller et annet ikke-internt minne. Hvis du har

krypterte filer lagret på et SD-kort, bør du også fjerne krypteringen for å sikre at du

fremdeles får tilgang til filene etter tilbakestillingen.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Fabrikkinnstillinger.

4

Trykk på

Tilbakestill telefonen.

5

Om nødvendig tegner du opplåsingsmønsteret for skjermen eller angir skjermens

opplåsingspassord eller opplåsings-PIN-kode for å fortsette.

6

Trykk på

Fjern alt for å bekrefte.

Enheten går ikke tilbake til en tidligere programvareversjon av Android™ når du tilbakestiller til

fabrikkinnstillingene.

Reparere enhetsprogramvaren

Hvis du har glemt skjermens opplåsingspassord, -PIN-kode eller -mønster, kan du bruke

enhetens reparasjonsfunksjon i Xperia™ Companion-programmet for å slette

sikkerhetslaget. Du må oppgi dine påloggingsopplysninger for Google for å utføre denne

handlingen. Når du kjører reparasjonsfunksjonen, installerer du programvare på enheten

på nytt, og du kan komme til å miste personlige data i prosessen.
Hvis du ikke kan slå av enheten før du utfører programvarereparasjon, må du framtvinge

avslutning.

Når du mottar et nytt kontobrukernavn eller passord fra Google™, kan det gå 72 timer før du

kan bruke dem til å logge på og gjenopprette enheten din.

Slik reparerer du enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia™ Companion

Før du utfører en programvarereparasjon er det viktig at du vet Google™-brukernavnet og -

passordet ditt. Avhengig av sikkerhetsinnstillingene din kan du bli nødt til å oppgi dem for å

kunne starte enheten på nytt etter en programvarereparasjon.

Hvis enheten ser ut til å ha frosset, starter på nytt gjentatte ganger eller ikke starter i det

hele tatt etter at du har oppdatert Xperia™-programvaren eller etter at du har utført en

130

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

programvarereparasjon eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du prøve å

tvinge enheten til å slå seg av, og deretter slå den på igjen. Hvis problemet vedvarer,

tvinger du enheten til å slå seg av, og utfører deretter en programvarereparasjon ved å

følge trinnene nedenfor:

1

Kontroller at Xperia™ Companion er installert på PC-en eller Mac

®

-en.

2

Åpne Xperia™ Companion-programvaren på datamaskinen og klikk på

Reparasjon av programvare på hovedskjermen.

3

Følg instruksjonene som vises på skjermen for å installere programvaren på nytt

og for å fullføre reparasjonen.