Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Bruk Musikk-appen til å lytte til favorittmusikken din og favorittlydbøkene dine.

1

Minimer fullskjermavspilleren

2

Søk i alle sangene som er lagret på enheten

3

Vis den gjeldende avspillingskøen

4

Vis menyvalg

5

Albumbilde (hvis tilgjengelig)

6

Legg til eller fjern en sang fra favoritter

7

Forløpt tid for gjeldende sang

8

Legg til sang i en spilleliste

9

Fremdriftsindikator – dra indikatoren eller trykk langs linjen for å spole fremover eller bakover.

10 Totaltid for gjeldende sang

11 Gjenta alle sangene i gjeldende avspillingskø

12 Trykk for å gå til neste sang i avspillingskøen. Berør og hold nede for å spole fremover i gjeldende sang.

13 Spill eller stans en sang midlertidig

14 Trykk for å gå til forrige sang i avspillingskøen. Berør og hold nede for å spole bakover i gjeldende sang.

15 Spill av sanger i gjeldende avspillingskø i tilfeldig rekkefølge

89

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Musikk-startskjerm

1

Trykk på øverst i venstre hjørne for å åpne Musikk-menyen

2

Rull opp eller ned for å vise innhold

3

Spill av en sang med Musikk-appen

4

Spill alle sangene i modus med tilfeldig rekkefølge

5

Gå tilbake til musikkspillerskjermen

Slik spiller du av en sang med Musikk-appen

1

Startskjerm trykker du på , og deretter finner du og trykker på .

2

Trykk på .

3

Velg en musikkategori.

4

Trykk på en sang for å spille den av.

Du kan kanskje ikke spille av opphavsrettsbeskyttede elementer. Kontroller at du har de

nødvendige rettighetene til innhold du ønsker å dele.

Slik finner du sangrelatert informasjon på Internett

Ta hurtig på albumbildet og ta hurtig på

Mer om dette mens et sang spilles av i

musikkappen.

Internett-ressurser som er relatert til sangen, kan omfatte videoer på YouTube™, sangtekst og

artistinformasjon på Wikipedia.

Slik redigerer du musikkinformasjon og laster ned albumbilder

1

I Musikk-appen trykker du på albumbildet og deretter på

Rediger musikkinfo.

2

Rediger informasjonen etter ønske.

3

Trykk på og velg et alternativ for å angi eller laste ned albumbilde.

4

Når du er ferdig, trykker du på

LAGRE.

Du kan også angi at albumbilder skal lastes ned automatisk i Musikk-menyen, under

Innstillinger.

Slik justerer du lydvolumet

Trykk volumtasten opp eller ned.

Slik minimerer du musikkappen

Når en sang spilles av, trykker du på for å gå til

Startskjerm. Musikkappen

fortsetter å kjøre i bakgrunnen.

Slik åpner du Musikk-appen når den spiller i bakgrunnen

Dra statuslinjen nedover og trykk på Musikk-appen mens en sang spilles i

bakgrunnen.

Alternativt kan du gå til

Startskjerm, trykke på og deretter finne og trykke på .

90

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.