Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

background image

Ustawienia aparatu w trybie kamery wideo

Jak dostosować ustawienia kamery wideo

1

Włącz aparat.

2

Przeciągnij palcem po ekranie, aby wybrać pozycję

.

3

Aby wyświetlić ustawienia, stuknij ikonę .

4

Wybierz ustawienie, które chcesz dostosować, a następnie wprowadź

odpowiednie zmiany.

Omówienie ustawień aparatu w trybie kamery wideo

Rozdzielczość wideo

Rozdzielczość wideo można dostosować do różnych formatów. HD oznacza wysoką

rozdzielczość, a kl./s — liczbę klatek na sekundę. Większa liczba klatek na sekundę

zwiększa płynność nagrania, ale kosztem rozmiaru pliku.
Aparat główny:

Full HD (30 kl./s)
1920×1080 (16:9)
Format Full HD (Full High Definition), 30 kl./s, proporcje 16:9.

106

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

HD
1280×720 (16:9)
Format HD (High Definition), proporcje 16:9.

VGA
640×480 (4:3)
Format VGA, proporcje 4:3.

Wiadomość MMS
Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS.

Czas nagrania w tym formacie wideo ograniczony tak, aby można było wysłać plik

wideo w wiadomości MMS.

Aparat z przodu:

Full HD
1920×1080 (16:9)
Format Full HD (Full High Definition), proporcje 16:9.

HD
1280×720 (16:9)
Format HD (High Definition), proporcje 16:9.

VGA
640×480 (4:3)
Format VGA, proporcje 4:3.

Wiadomość MMS
Służy do rejestrowania nagrań wideo, które można wysyłać w wiadomościach MMS.

Czas nagrania w tym formacie wideo ograniczony tak, aby można było wysłać plik

wideo w wiadomości MMS.

Automatyczne robienie zdjęć (kamera)

Po włączeniu funkcji automatycznego robienia zdjęć możesz automatycznie robić zdjęcia

podczas nagrywania wideo. Przy użyciu funkcji Smile Shutter™ kamera automatycznie

robi zdjęcia uśmiechających się twarzy, kiedy trwa nagrywanie wideo.

Jak włączyć funkcję Smile Shutter™ (wideo)

1

Włącz aparat.

2

Stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Autorejestrowanie wideo > Zdjęcie z uśmiechem.

Funkcja SteadyShot™

Nieruchome trzymanie urządzenia podczas rejestrowania nagrania wideo może być

trudne. Stabilizator pomaga w nakręceniu filmu, kompensując drobne ruchy ręki.

Latarka

Latarka zapewnia oświetlenie na potrzeby nagrywania wideo w ciemnym otoczeniu lub w

przypadku, gdy obiekt jest oświetlony od tyłu. Ikona lampy kamery wideo jest

dostępna na ekranie kamery wideo. Warto pamiętać, że czasami jakość nagrania wideo

może być lepsza bez oświetlenia, nawet jeśli otoczenie jest ciemne.

Włącz

Wyłącz

107

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Więcej informacji na temat pomocy związanej z Aparatem

W menu Pomoc można wyszukać testy i inne przydatne informacje związane z

aparatem. Aby uzyskać dostęp do Pomocy, wykonaj następujące czynności.

1

Otwórz aplikację aparatu.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Więcej > Pomoc

108

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.