Sony Xperia XA1 Dual SIM - Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

background image

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawartości

Na ogół nie należy zapisywać zdjęć, nagrań wideo oraz innej osobistej zawartości

wyłącznie w wewnętrznej pamięci urządzenia. W razie uszkodzenia, kradzieży albo utraty

urządzenia odzyskanie zawartości pamięci wewnętrznej może być niemożliwe. Zaleca się

wykonywać kopie zapasowe za pomocą aplikacji Xperia™ Companion, która

bezpiecznie zapisuje dane na urządzeniu zewnętrznym. Ta metoda jest szczególnie

zalecana w przypadku aktualizacji systemu Android na urządzeniu.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia

kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej

aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych na koncie online, na karcie SD lub w

zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy użyciu adaptera USB host.

44

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć

kopię zapasową swoich danych na serwerze Google.

Tworzenie kopii zapasowej danych na komputerze

Używając oprogramowania Xperia™ Companion, można tworzyć kopie zapasowe
danych z urządzenia na komputerze PC lub Apple

®

Mac

®

. Program ten umożliwia

tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

Rejestry połączeń

Wiadomości SMS

Kalendarz

Ustawienia

Pliki multimedialne, takie jak muzyka i wideo

Zdjęcia i obrazy

Jak wykonać kopię zapasową danych za pomocą komputera

1

Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB Type-C™.

2

Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało

uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb

Przesłać pliki na urządzeniu.

3

Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję

Kopia

zapasowa.

4

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć kopię

zapasową danych urządzenia.

Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej

zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Jak przywrócić dane za pomocą komputera

1

Odblokuj ekran urządzenia i podłącz je do komputera przewodem USB Type-C™.

2

Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze, jeżeli nie zostało

uruchomione automatycznie. Po chwili komputer wykryje urządzenie. Wybierz tryb

Przesłać pliki na urządzeniu.

3

Na ekranie głównym oprogramowania Xperia™ Companion kliknij pozycję

Przywróć.

4

Wybierz plik kopii zapasowej z zapisanych kopii zapasowych, kliknij pozycję

Dalej

i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić dane

w urządzeniu.

Jeżeli nie masz zainstalowanej aplikacji Xperia™ Companion, pojawi się monit o jej

zainstalowanie podczas podłączania urządzenia do komputera.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i

przywracanie kopii zapasowej Xperia™

Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ umożliwia tworzenie kopii

zapasowej danych online lub lokalnie. Można na przykład ręcznie tworzyć kopie

zapasowe danych lub włączyć funkcję automatycznej kopii zapasowej w celu

okresowego zapisywania danych.
Aplikacja Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ jest zalecana do tworzenia

kopii zapasowych danych przed przywróceniem ustawień fabrycznych. Za pomocą tej

aplikacji można utworzyć kopię zapasową danych następujących typów na koncie

online, na karcie SD lub w zewnętrznej pamięci USB podłączonej do urządzenia przy

użyciu adaptera USB Host:

Kontakty

Rozmowy

Rejestr połączeń

Kalendarz

Konta e-mail

Konta Wi-Fi

Ustawienia urządzenia

45

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Aplikacje

Układ ekranu głównego Xperia™

Jak skonfigurować funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej

1

W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta

powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W

przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być

prawidłowo podłączona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości

na koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

4

Na ekranie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Autom. kopia zapasowa.

5

Aby włączyć funkcję automatycznego tworzenia kopii zapasowej, stuknij

przełącznik.

6

Wybierz lokalizację zapisywania plików kopii zapasowej.

7

W razie potrzeby wybierz częstotliwość tworzenia kopii zapasowych, czas

tworzenia kopii zapasowych oraz dane do uwzględnienia w kopii zapasowej. W

przeciwnym razie kopia zapasowa zostanie wykonana zgodnie z ustawieniami

domyślnymi.

8

Aby zapisać ustawienia, stuknij pozycję .

Jak ręcznie utworzyć kopię zapasową zawartości

1

W przypadku tworzenia kopii zapasowej zawartości w pamięci USB pamięć ta

powinna być podłączona do urządzenia za pomocą adaptera USB Host. W

przypadku zapisywania kopii zapasowej na karcie SD karta SD musi być

prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli tworzysz kopię zapasową zawartości na

koncie online, pamiętaj o zalogowaniu się na koncie Google™.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

4

Na ekranie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Więcej.

5

Stuknij pozycję

Ręczna kopia zapasowa, a następnie wybierz lokalizację

docelową kopii zapasowej i dane, które chcesz uwzględnić w kopii zapasowej.

6

Stuknij pozycję

Utwórz kopię zapasową.

7

Po utworzeniu kopii zapasowej danych stuknij pozycję

Zakończ.

Jak edytować plik kopii zapasowej

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

3

Na ekranie

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Więcej.

4

Stuknij pozycję

Edytuj plik kopii zapasowej, a następnie wybierz źródło kopii

zapasowej i typy danych, które chcesz usunąć.

5

Stuknij pozycję

Usuń dane.

6

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.

7

Po usunięciu danych stuknij pozycję

Zakończ.

46

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przywrócić kopię zapasową zawartości

1

Jeśli przywracasz zawartość z pamięci USB, pamięć ta musi być podłączona do

urządzenia za pomocą adaptera USB Host. Jeśli przywracasz zawartość z karty

SD, karta ta musi być prawidłowo włożona do urządzenia. Jeśli przywracasz

zawartość z usługi Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™, pamiętaj o

zalogowaniu się na koncie Google™.

2

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

4

W obszarze

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Xperia™ stuknij pozycję

Przywróć dane, a następnie wybierz źródło przywracania i dane, które chcesz

przywrócić.

5

Stuknij pozycję

Przywróć dane.

6

Po przywróceniu zawartości stuknij pozycję

Zakończ.

Wszelkie zmiany wprowadzone w danych i ustawieniach po utworzeniu kopii zapasowej (w tym

zainstalowane nowe aplikacje), zostaną usunięte podczas przywracania.

Tworzenie kopii zapasowych danych w aplikacji Tworzenie i

przywracanie kopii zapasowej Google

Za pomocą aplikacji Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google możesz utworzyć

kopię zapasową swoich danych na serwerze Google. Możesz też włączyć funkcję

automatycznego przywracania danych, aby przywrócić dane i ustawienia aplikacji po jej

ponownej instalacji.
Ta aplikacja pozwala na tworzenie kopii zapasowej następujących typów danych:

Aplikacje

Zakładki

Sieci Wi-Fi

Inne ustawienia

Jak utworzyć kopię zapasową danych na koncie Google™

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

3

W obszarze

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™ stuknij pozycję

Utwórz kopię zapasową danych, a następnie stuknij suwak.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne przywracanie danych po ponownym

zainstalowaniu aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie.

3

W obszarze

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google™ stuknij suwak

Autoprzywracanie.

47

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.