Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ustawienia konta e-mail

background image

Ustawienia konta e-mail

Jak usunąć konto poczty e-mail z urządzenia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Ustawienia.

4

Wybierz konto, które chcesz usunąć.

5

Stuknij kolejno pozycje

Usuń konto > OK.

Jak zmienić częstotliwość sprawdzania skrzynki odbiorczej

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Ustawienia.

4

Wybierz żądane konto.

5

Stuknij kolejno pozycje

Częstotliwość sprawdzania > Częstość sprawdzania i

wybierz odpowiednią opcję.

90

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak ustawić odpowiedź automatyczną Jestem poza biurem na koncie Exchange

ActiveSync

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

2

Stuknij pozycję , a następnie

Ustawienia.

3

Wybierz konto EAS (Exchange ActiveSync), na którym chcesz ustawić odpowiedź

automatyczną Jestem poza biurem.

4

Stuknij pozycję

Poza biurem.

5

Stuknij suwak, aby włączyć tę funkcję.

6

W razie potrzeby zaznacz pole wyboru

Ustaw zakres czasu i ustaw zakres czasu

dla odpowiedzi automatycznych.

7

Wprowadź wiadomość Jestem poza biurem w polu tekstu podstawowego.

8

Stuknij pozycję

OK, aby potwierdzić.