Sony Xperia XA1 Dual SIM - Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

background image

Wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail

1

Dostęp do ustawień i wyświetlanie listy wszystkich kont e-mail oraz folderów

2

Wyszukiwanie wiadomości e-mail

3

Dostęp do innych opcji

4

Lista wiadomości e-mail

5

Pisanie wiadomości e-mail

Jak pobrać nowe wiadomości e-mail

Przy otwartej skrzynce odbiorczej przesuń palcem w dół na liście wiadomości.

Zanim spróbujesz pobrać nowe wiadomości e-mail, upewnij się, że działa połączenie do

transmisji danych. Więcej informacji o pomyślnym nawiązywaniu połączeń do transmisji

danych można znaleźć w sekcji

Ustawienia Internetu i wiadomości MMS

na stronie 49.

88

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odczytać wiadomości e-mail

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

3

Jeśli używasz kilku kont e-mail, stuknij kolejno pozycje i

, a następnie

wybierz konto, które chcesz sprawdzić. Aby jednocześnie sprawdzić wszystkie

konta e-mail, stuknij kolejno pozycje i

, a następnie wybierz pozycję

Wszystkie skrzynki odb..

4

W skrzynce odbiorczej przewiń w górę lub w dół i stuknij wiadomość e-mail, którą

chcesz przeczytać.

Jak utworzyć i wysłać wiadomość e-mail

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

E-mail.

2

Jeżeli używasz kilku kont e-mail, stuknij kolejno pozycje i

, a następnie

wybierz konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.

3

Stuknij pozycję , wpisz nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz

odbiorcę lub odbiorców z listy rozwijanej.

4

Wprowadź temat i treść wiadomości e-mail, a następnie stuknij pozycję .

Jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail

1

W skrzynce odbiorczej znajdź i stuknij wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć,

a następnie stuknij pozycję

ODPOWIEDZ lub ODPOWIEDZ WSZYSTKIM.

2

Wprowadź odpowiedź, a następnie stuknij pozycję .

Jak przekazać dalej wiadomość e-mail

1

W skrzynce odbiorczej poczty e-mail znajdź i stuknij wiadomość, którą chcesz

przekazać dalej, a następnie stuknij pozycję

PRZEKAŻ.

2

Wprowadź nazwę i adres e-mail odbiorcy, a następnie wybierz odbiorcę lub

odbiorców z listy rozwijanej.

3

Wprowadź tekst wiadomości, a następnie stuknij pozycję .

Jak zapisać lub wyświetlić załącznik do wiadomości e-mail

1

Znajdź i stuknij wiadomość e-mail zawierającą załącznik, który chcesz wyświetlić.

Wiadomości e-mail z załącznikami są oznaczone symbolem .

2

Po otwarciu wiadomości e-mail znajdź załącznik w jej treści, a następnie stuknij

pozycję

ZAPISZ lub WIDOK obok załącznika.

Jak zapisać adres e-mail nadawcy w kontaktach

1

Znajdź i stuknij wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej.

2

Stuknij nazwę nadawcy, stuknij pozycję

Dodaj do kontaktów, a następnie stuknij

pozycję

OK.

3

Wybierz istniejący kontakt lub stuknij pozycję

Utwórz nowy kontakt.

4

W razie potrzeby dokonaj edycji informacji o kontakcie, a następnie stuknij pozycję

ZAPISZ.