Sony Xperia XA1 Dual SIM - Używanie urządzenia jako portfela

background image

Używanie urządzenia jako portfela

Za pomocą urządzenia można płacić za różne produkty bez konieczności sięgania do

prawdziwego portfela i zarządzać w jednym miejscu wszystkimi usługami płatności.

Podczas dokonywania płatności pamiętaj, aby włączyć funkcję NFC, zanim dotkniesz

urządzeniem czytnika kart. Aby uzyskać więcej informacji o funkcji NFC, zobacz temat

NFC

na stronie 122.

Płatności inicjowane za pomocą funkcji NFC są obsługiwane tylko po włożeniu karty SIM

obsługującej funkcję NFC do gniazda karty SIM 1. Ponadto usługi płatności mobilnych mogą

nie być dostępne w niektórych regionach.

127

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak zarządzać usługami płatności

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Więcej > Stuknij i zapłać. Pojawi się

lista usług płatności.

3

Zarządzaj usługami płatności zgodnie z potrzebami, na przykład zmieniając

domyślną usługę płatności.

128

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.