Sony Xperia XA1 Dual SIM - Usługa Google Wyszukiwarka i Now

background image

Usługa Google Wyszukiwarka i Now

Aplikacja Google służy do wyszukiwania informacji w Internecie. Aby uzyskiwać

regularnie aktualizowane informacje — na przykład o warunkach drogowych przed

wyjściem do pracy, popularnych restauracjach w okolicy, wynikach meczów ulubionej

drużyny itp. — można także włączyć kanał informacyjny. Do aplikacji tej można przejść,

stukając pozycję na liście aplikacji. Zamiast tego można też zarezerwować okienko na

ekranie głównym, aby szybko do niego przechodzić i łatwo czytać informacje.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcję Źródło treści

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Google > Wyszukiwarka i Now >

Źródło treści.

3

Stuknij suwak, aby włączyć lub wyłączyć źródło treści.

Jak zarezerwować okienko na ekranie głównym dla usługi Google Wyszukiwarka i

Now

1

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, aż urządzenie

zawibruje.

2

Stuknij pozycję , a następnie stuknij suwak

Google Now™.

3

Teraz możesz przeciągnąć palcem do pierwszego okienka z lewej na ekranie

głównym, aby uzyskać dostęp do usługi Google Wyszukiwarka i Now.

Jeżeli pierwsze okienko z lewej zarezerwujesz na potrzeby usługi Google Wyszukiwarka i Now,

nie będzie można zmienić głównego okienka ekranu głównego ani dodać po lewej stronie

kolejnych okienek. Zarezerwować można tylko pierwsze okienko z lewej.