Sony Xperia XA1 Dual SIM - Zarządzanie zawartością wideo

background image

Zarządzanie zawartością wideo

Jak wyświetlić informacje o filmie

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Wideo.

2

Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij

pozycję

Urządzenie mobilne.

3

Przejrzyj kategorie i znajdź plik odpowiedni plik wideo.

4

Stuknij miniaturę wideo.

117

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak usunąć nagranie wideo

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

Wideo.

2

Stuknij pozycję , aby otworzyć menu ekranu głównego, a następnie stuknij

pozycję

Urządzenie mobilne.

3

Przejrzyj kategorie i znajdź plik odpowiedni plik wideo.

4

Stuknij miniaturę wideo, a następnie stuknij pozycję .

5

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

Usuń.