Sony Xperia XA1 Dual SIM - Wiele połączeń

background image

Wiele połączeń

Po włączeniu funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń

jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia

zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe.

Transmisja danych w sieci komórkowej jest niedostępna podczas połączeń. Aplikacje takie jak

poczta e-mail, Internet i serwisy społecznościowe działają, jeżeli urządzenie jest połączone z

siecią Wi-Fi.

Jak włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Połączenie.

3

Wybierz kartę SIM.

4

Stuknij pozycję

Ustawienia dodatkowe.

5

Aby włączyć lub wyłączyć usługę połączeń oczekujących, stuknij pozycję

Połączenia oczekujące.

Jak odebrać drugie połączenie i zawiesić bieżące połączenie

1

Kiedy podczas połączenia usłyszysz powtarzający się sygnał, przeciągnij pozycję

w prawo.

2

Stuknij pozycję

Zawieś połączenie.

Jak odrzucić drugie połączenie

Kiedy usłyszysz powtarzający się sygnał w czasie połączenia, przeciągnij ikonę

w lewo.

Jak nawiązać drugie połączenie

1

Podczas bieżącego połączenia stuknij pozycję . Zostanie wyświetlony rejestr

połączeń.

2

Stuknij pozycję , aby wyświetlić panel numeryczny.

3

Wprowadź numer rozmówcy i puknij pozycję . Pierwsze połączenie zostanie

zawieszone.

76

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przełączać różne połączenia

Aby zawiesić bieżące połączenie i przełączyć je na inne, stuknij pozycję

Zawieszone.