Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pobieranie aplikacji z innych źródeł

background image

Pobieranie aplikacji z innych źródeł

Jeśli zezwoli się urządzeniu na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™,

będzie można pobierać aplikacje bezpośrednio z witryn internetowych, stosując się do

odpowiednich instrukcji pobierania.

Zainstalowanie aplikacji z niewiadomego lub niezaufanego źródła może uszkodzić urządzenie.

Zalecamy pobieranie aplikacji tylko z pewnych źródeł. W razie jakichkolwiek pytań lub

wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą aplikacji.

Jeśli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, jedynie właściciel — główny użytkownik —

może zezwolić na pobieranie ze źródeł innych niż usługa Google Play™. Zmiany

wprowadzone przez właściciela dotyczą wszystkich użytkowników.

Jak włączyć lub wyłączyć pobieranie aplikacji z innych źródeł

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ekran blokady i zabezpieczenia.

3

Stuknij suwak

Nieznane źródła.

4

Stuknij pozycję

OK.

W celu poprawnego działania niektóre aplikacje mogą wymagać dostępu do danych, ustawień

i różnych funkcji na urządzeniu. Należy instalować tylko zaufane aplikacje i udzielać uprawnień

wyłącznie takim aplikacjom. Uprawnienia udzielone pobranej aplikacji można wyświetlić lub

zmienić, stukając ją w obszarze

Ustawienia > Aplikacje.

48

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.