Sony Xperia XA1 Dual SIM - Synchronizowanie urządzenia z kontami online

background image

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można

synchronizować między urządzeniem a kontami online, na przykład kontami e-mail w

usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™ i

Flickr™. Dane takich kont można synchronizować automatycznie, przy użyciu funkcji

Autosynchronizacja, lub ręcznie, synchronizując każde konto z osobna.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Konta i synchronizacja > Dodaj konto, a

następnie wybierz konto, które chcesz dodać.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli

masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Konta i

synchronizacja.

2

Stuknij nazwę konta, z którym chcesz synchronizować dane. Zostanie

wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.

3

Stuknij suwak obok elementu, który chcesz zsynchronizować.

Jak usunąć konto online

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Konta i

synchronizacja.

2

Wybierz typ konta, a następnie stuknij konto, które chcesz usunąć.

3

Stuknij pozycję , a następnie

Usuń konto.

4

Aby potwierdzić, ponownie stuknij pozycję

USUŃ KONTO.