Sony Xperia XA1 Dual SIM - Resetowanie aplikacji

background image

Resetowanie aplikacji

Jeśli jakaś aplikacja przestanie odpowiadać lub spowoduje nieoczekiwane działanie

urządzenia, można ją zresetować lub wyczyścić jej dane.

Jak zresetować preferencje dotyczące aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Resetuj preferencje aplikacji >

Resetuj aplikacje.

Zresetowanie preferencji dotyczących aplikacji nie powoduje usunięcia żadnych danych

aplikacji z urządzenia.

Jak wyczyścić dane aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje

Pamięć > WYCZYŚĆ DANE > OK.

Wyczyszczenie danych wybranej aplikacji powoduje ich trwałe usunięcie z urządzenia. Opcja

wyczyszczenia danych aplikacji nie jest dostępna w przypadku wszystkich aplikacji i usług.

64

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak wyczyścić pamięć podręczną aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje

Pamięć > WYCZYŚĆ PAMIĘĆ

PODRĘCZNĄ.

Opcja wyczyszczenia pamięci podręcznej aplikacji nie jest dostępna w przypadku wszystkich

aplikacji i usług.

Jak usunąć domyślne ustawienia aplikacji

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Wybierz aplikację lub usługę i stuknij pozycje

Otwórz domyślnie > WYCZYŚĆ

DOMYŚLNE.

Opcja wyczyszczenia domyślnych ustawień aplikacji nie jest dostępna w przypadku

wszystkich aplikacji i usług.