Sony Xperia XA1 Dual SIM - Ustawienia aplikacji

background image

Ustawienia aplikacji

Niektóre aplikacje, zaraz po włączeniu, pytają o uprawnienia. Każdej aplikacji można

osobno nadawać lub odbierać uprawnienia, korzystając z menu Ustawienia lub z okna

dialogowego Potwierdzenie uprawnień. Wymagania dotyczące uprawnień zależą od

rodzaju aplikacji.

Nadawanie lub odbieranie uprawnień

Możesz określić, czy możliwe będzie nadawanie i odbieranie uprawnień w oknie

dialogowym. Jeśli na urządzeniu korzystano już ze starszej wersji systemu Android,

większość aplikacji będzie już posiadać konieczne uprawnienia.

Jak nadawać uprawnienia

1

Aby nadać uprawnienie, stuknij

Zezwól.

2

Gdy po raz drugi pojawi się okno dialogowe potwierdzenia, możesz także wybrać

opcję

Nie pytaj ponownie.

3

W oknie dialogowym wyświetli się objaśnienie, dlaczego aplikacja wymaga

uprawnień i do czego je wykorzystuje. Aby odrzucić to okno, stuknij

OK.

Jak odbierać uprawnienia

Aby odebrać uprawnienie, stuknij pozycję

Odmów wyświetloną w oknie

dialogowym.

Niektórych aplikacji nadal można używać, nawet jeśli odebrano im uprawnienia.

Kluczowe zezwolenia

Niektóre uprawnienia są konieczne do normalnego działania aplikacji. W takich

przypadkach wyświetli się o tym informacja w oknie dialogowym.

Jak konfigurować aplikacje

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje > .

3

Wybierz opcję konfiguracji, na przykład

Uprawnienia aplikacji, a następnie wybierz

aplikację, którą chcesz skonfigurować.

Jak nadawać kluczowe uprawnienia

1

Aby nadać uprawnienie, stuknij kolejno pozycje

Kontynuuj > O APLIKACJI >

Uprawnienia.

2

Odnajdź to kluczowe uprawnienie, którego potrzebujesz.

3

Stuknij odpowiedni suwak, aby dostosować uprawnienia.

Uprawnieniami można także zarządzać po wybraniu pozycji

Ustawienia > Aplikacje. Stuknij

aplikację, a następnie zmień odpowiednio ustawienia.

63

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Włączanie i wyłączanie automatycznych aktualizacji aplikacji

Jeżeli funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona, aplikacje są aktualizowane bez

monitowania użytkownika. Może to powodować pobieranie znacznych ilości danych bez

jego wiedzy. Aby uniknąć potencjalnie wysokich opłat za transfer danych, można

wyłączyć funkcję automatycznych aktualizacji lub zezwolić na nie tylko za pośrednictwem

połączenia Wi-Fi. W celu uniknięcia automatycznego aktualizowania aplikacji funkcję tę

należy wyłączyć zarówno w aplikacji Sklep Play™, jak i w aplikacji What's New (jeżeli jest

dostępna).

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji w aplikacji

Sklep Play

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie

Ustawienia > Automatyczna aktualizacja aplikacji.

3

Wybierz preferowaną opcję.

Jak włączyć lub wyłączyć automatyczne aktualizacje wszystkich aplikacji w aplikacji

What’s New

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję , a następnie

Ustawienia > Automatyczna aktualizacja aplikacji.

3

Wybierz preferowaną opcję.

Łączenie aplikacji

Urządzenie potrafi określić domyślną aplikację, która będzie obsługiwać wybrane łącze.

Oznacza to, że jeśli łącze jest ustawione, nie ma potrzeby każdorazowego wybierania

aplikacji przy otwieraniu tego łącza. W dowolnej chwili można zmienić domyślną

aplikację.

Jak zarządzać łączami aplikacji z menu Ustawienia

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Aplikacje.

3

Stuknij pozycję i znajdź

Otwieranie linków.

4

Wybierz aplikację i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.