Sony Xperia XA1 Dual SIM - Czytanie i wysyłanie wiadomości

background image

Czytanie i wysyłanie wiadomości

Wiadomości są przez aplikację Wiadomości wyświetlane jako rozmowy — oznacza to,

że wszystkie wiadomości do i od określonej osoby są pogrupowane razem.

Liczba znaków, jaką można wysłać w pojedynczej wiadomości, różni się w zależności od

operatora i używanego języka. Maksymalna wielkość wiadomości MMS, w tym rozmiar

dodanych plików multimedialnych, również zależy od operatora. Więcej informacji można

uzyskać u operatora sieci.

1

Powrót do listy rozmów

2

Nawiązywanie połączenia z nadawcą wiadomości

3

Wyświetlanie innych opcji

4

Wysłane i odebrane wiadomości

5

Wyślij predefiniowaną wiadomość

6

Dodawanie załączników

Jak utworzyć i wysłać wiadomość

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij pozycję .

3

Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy, a następnie wybierz propozycję z

wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer

odbiorcy ręcznie.

4

Aby wysłać wiadomość grupową, powtórz powyższe kroki w celu dodania

odbiorców.

5

Stuknij pozycję

Napisz wiadomość i wprowadź tekst wiadomości.

6

Aby dodać załącznik, wybierz odpowiednią opcję załącznika.

7

Aby wysłać wiadomość, stuknij jeden z przycisków w zależności od karty SIM,

której chcesz użyć.

Jeśli opuścisz obszar tworzenia wiadomości przed jej wysłaniem, zostanie ona zapisana jako

kopia robocza. Rozmowa zostanie oznaczona etykietą

Wersja robocza.

Jak przeczytać otrzymaną wiadomość

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij odpowiednią rozmowę.

3

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.

Wszystkie pobrane wiadomości są domyślnie zapisywane w pamięci urządzenia.

85

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak odpowiedzieć na wiadomość

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość.

3

Wprowadź odpowiedź i stuknij jeden z przycisków w zależności od karty SIM,

której chcesz użyć.

Jak przekazać dalej wiadomość

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Stuknij rozmowę zawierającą wiadomość, którą chcesz przekazać dalej.

3

Dotknij i przytrzymaj wiadomość, którą chcesz przekazać dalej, a następnie stuknij

pozycję

Przekaż wiadomość dalej.

4

Wprowadź nazwę lub numer telefonu odbiorcy, a następnie wybierz propozycję z

wyświetlonej listy. Jeśli odbiorcy nie ma wśród kontaktów, wprowadź numer

odbiorcy ręcznie.

5

Edytuj wiadomość, a następnie stuknij jeden z przycisków w zależności od

karty SIM, której chcesz użyć.

Jak zapisać plik otrzymany w wiadomości

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję

.

2

Jeśli wiadomość nie została jeszcze pobrana, stuknij ją.

3

Dotknij i przytrzymaj plik do zapisania, a następnie wybierz odpowiednią opcję.