Sony Xperia XA1 Dual SIM - Edytowanie tekstu

background image

Edytowanie tekstu

Wpisywany tekst można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać. Dostęp do narzędzi

edytowania można uzyskać, dwukrotnie stukając wprowadzony tekst. Narzędzia

edytowania zostają wówczas udostępnione za pośrednictwem paska aplikacji.

Pasek do edycji tekstu

Kiedy wybierzesz tekst, stukając dwukrotnie słowo, pojawi się pasek edycji zawierający

kilka narzędzi:

Wytnij

Kopiuj

Wklej

Udostępnij

Zaznacz wszystko

Pomoc

Opcja

Wklej pojawia się tylko wtedy, gdy w schowku znajduje się tekst.

Jak zaznaczyć tekst

1

Stuknij dwukrotnie słowo, aby je wyróżnić.

2

Aby zaznaczyć więcej tekstu, możesz przeciągnąć uchwyty po obu stronach

wyróżnionego słowa.

Jak edytować tekst

1

Stuknij dwukrotnie słowo, aby wyświetlić pasek aplikacji.

2

Zaznacz tekst, który chcesz edytować, a następnie wprowadź odpowiednie

zmiany za pomocą paska aplikacji.

Korzystanie z lupy

Podczas wprowadzania tekstu stuknij i przytrzymaj pole tekstowe, aby wyświetlić

powiększony tekst i umieścić kursor w żądanym miejscu pola tekstowego.

70

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.