Sony Xperia XA1 Dual SIM - Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

background image

Udostępnianie zdjęć oraz nagrań wideo i zarządzanie nimi

Zdjęcia i nagrania wideo zapisane na urządzeniu można udostępniać. Można również

zarządzać nimi, wykonując różne czynności. Są między innymi dostępne opcje obsługi

zbiorów zdjęć, usuwania zdjęć oraz łączenia zdjęć z kontaktami. Jeśli na urządzeniu

zapisujesz dużą liczbę zdjęć, dobrze jest regularnie przenosić je na komputer lub do

pamięci zewnętrznej, aby ich niechcący nie stracić. W ten sposób zwalnia się też więcej

miejsca na urządzeniu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji

Zarządzanie plikami

przy użyciu komputera

na stronie 42.

Kopiowanie, wysyłanie i przenoszenie elementów chronionych prawem autorskim może być

nieobsługiwane. Wysłanie niektórych elementów może być niemożliwe, jeśli rozmiar pliku jest

zbyt duży.

Jak udostępnić zdjęcie lub nagranie wideo

1

Znajdź i stuknij w albumie zdjęcie lub nagranie wideo, które chcesz udostępnić.

2

Stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a następnie stuknij pozycję .

3

Stuknij aplikację, za pomocą której chcesz udostępnić zdjęcie, a następnie

postępuj zgodnie z instrukcjami, aby je wysłać.

Jak użyć zdjęcia jako zdjęcia kontaktu

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycje >

Użyj jako > Zdjęcie kontaktu.

2

Wybierz kontakt i zmień zdjęcie zgodnie z potrzebami.

3

Stuknij pozycję

ZAPISZ.

Jak ustawić zdjęcie jako tapetę

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycje >

Użyj jako > Tapeta.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak obrócić zdjęcie

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Obróć, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Zdjęcie zostanie

zapisane z nową orientacją.

Jak usunąć zdjęcie lub nagranie wideo

1

Podczas wyświetlania zdjęcia stuknij ekran, aby wyświetlić paski narzędzi, a

następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

USUŃ.

111

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak pracować ze zbiorem zdjęć lub nagrań wideo w aplikacji Album

1

Podczas przeglądania miniatur zdjęć i nagrań wideo w aplikacji Album dotknij

elementu i przytrzymaj go, aż zostanie wyróżniony.

2

Stuknij inne elementy, z którymi chcesz pracować, aby je wybrać. Aby wybrać

wszystkie elementy, stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Wybierz

wszystko.

3

Wykonaj operacje na wybranych elementach, używając pozycji na pasku narzędzi.