Sony Xperia XA1 Dual SIM - Gest de mărire

background image

Gest de mărire

Gestul de mărire vă permit să măriţi porţiuni ale ecranului atingând uşor, de trei ori şi

succesiv, zona ecranului tactil.

Pentru a activa sau a dezactiva gestul de mărire

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Accesibilitate > Gest pentru mărire.

3

Atingeţi uşor cursorul de sub

Gest pentru mărire.

Pentru a mări o zonă şi pentru a o panorama pe tot ecranul

1

Asiguraţi-vă că este activată caracteristica

Gest pentru mărire.

2

Pentru a mări temporar o zonă, atingeţi uşor de trei ori.

3

Mutaţi zona trăgând-o cu cel puţin două degete.

4

Pentru a ieşi din modul de mărire/micşorare, atingeţi din nou zona de trei ori.

Cu anumite aplicaţii, mai aveţi posibilitatea să măriţi/micşoraţi prin apropierea degetelor într-o

zonă.