Sony Xperia XA1 Dual SIM - Setările aparatului foto

background image

Setările aparatului foto

Pentru a regla setările aparatului foto

1

Activaţi aparatul foto.

2

Pentru a afişa toate setările, atingeţi uşor .

3

Selectaţi setarea pe care doriţi să o reglaţi, apoi editaţi după cum este cazul.

Prezentare generală a setărilor aparatului foto

Rezoluţia

Alegeţi dintre mai multe rezoluţii şi rapoarte de aspect înainte de a fotografia. O fotografie

cu o rezoluţie mai mare are o calitate mai bună, necesită mai multă memorie.
Aparatul foto principal:

103

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

23MP
5520×4144 (4:3)
O rezoluţie de 23 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie

înaltă.

20MP
5984×3376 (16:9)
O rezoluţie de 20 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje cu ecran lat.

12MP
4000×3008 (4:3)
O rezoluţie de 12 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie

înaltă.

12MP
4624×2608 (16:9)
O rezoluţie de 12 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje cu ecran lat.

3MP
2048×1536 (4:3)
O rezoluţie de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie

înaltă. Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

2MP
1920×1088 (16:9)
O rezoluţie de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje cu ecran lat. Această setare este disponibilă

numai în modul de fotografiere

Manual.

Aparatul foto frontal:

8MP
3264×2448 (4:3)
O rezoluţie de 8 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie

înaltă.

5MP
3072×1728 (16:9)
O imagine de 5 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie

înaltă.

3MP
2048×1536 (4:3)
O rezoluţie de 3 megapixeli cu un raport de aspect de 4:3. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje fără ecran lat sau să le imprimaţi la rezoluţie

înaltă. Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

104

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

2MP
1920×1088 (16:9)
O rezoluţie de 2 megapixeli cu un raport de aspect de 16:9. Adecvată pentru fotografii

pe care doriţi să le vizualizaţi pe afişaje cu ecran lat. Această setare este disponibilă

numai în modul de fotografiere

Manual.

Temporizator automat

Cu temporizatorul automat puteţi face o fotografie fără a ţine dispozitivul în mână. Utilizaţi

această funcţie pentru a face autoportrete sau fotografii de grup în care toată lumea

apare în fotografie. De asemenea, puteţi utiliza temporizatorul automat dacă doriţi să

evitaţi mişcarea aparatului foto în timp ce realizaţi fotografii.

10 sec.

Setaţi o întârziere de 10 de secunde la realizarea fotografiei din momentul în care apăsaţi pe butonul de

declanşare sau pe tasta aparatului foto.

3 sec.

Setaţi o întârziere de 3 secunde la realizarea fotografiei din momentul în care atingeţi uşor butonul de

declanşare sau apăsaţi pe tasta aparatului foto.

Dezactivat

Fotografia este realizată imediat ce atingeţi uşor butonul de declanşare sau apăsaţi pe tasta aparatului foto.

Efect piele fină

Puteţi activa opţiunea

Efect piele fină pe dispozitiv pentru ca tonurile pielii să fie puţin

mai fine când faceţi selfie-uri în modurile de fotografiere

Manual şi Autoreglare

superioară.

Urmărirea unui subiect

Atunci când selectaţi un subiect atingându-l în vizor, aparatul foto îl urmăreşte.

HDR

Utilizaţi setarea HDR (High Dynamic Range - Interval dinamic ridicat) pentru a fotografia în

contre-jour puternic sau în condiţii în care contrastul este clar. HDR compensează

pierderea detaliului şi produce o imagine reprezentativă atât pentru zonele întunecate, cât

şi pentru cele strălucitoare.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

ISO

Sensibilitatea ISO se poate seta la reglarea automată sau se poate regla manual pentru

setări ale sensibilităţii între 50 şi 3200.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Măsurarea

Această funcţie determină automat o expunere bine echilibrată prin măsurarea cantităţii

de lumină reflectată pe subiectul pe care doriţi să-l capturaţi.

Figură

Măsoară cantitatea de lumină la nivelul feţei subiectului şi reglează expunerea astfel încât faţa să nu fie nici

prea întunecată, nici prea luminoasă.

Centru

Stabileşte centrul imaginii şi setează expunerea în funcţie de luminozităţii subiectului în această zonă.

Punct

Reglează expunerea într-o zonă foarte redusă a subiectului pe care doriţi să îl surprindeţi.

Atingere

105

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Reglează expunerea în partea dorită a subiectului când atingeţi ecranul.

Această setare este disponibilă numai în modul de fotografiere

Manual.

Bliţul

Utilizaţi bliţul pentru a fotografia atunci când condiţiile de iluminare sunt slabe sau atunci

când subiectul este contre-jour. Următoarele opţiuni sunt disponibile atunci când atingeţi

scurt pictograma de bliţ în ecranul aparatului foto:

Automat
Aparatul foto determină automat dacă respectivele condiţii de iluminare necesită

utilizarea bliţului.

Bliţ de umplere
Utilizaţi această setare când fundalul este mai luminos decât subiectul. Această

setare elimină umbrele întunecate nedorite.

Atenuare ochi roşii
Reduce culoarea roşie a ochilor la realizarea unei fotografii.

Dezactivat
Bliţul este dezactivat. Uneori, calitatea fotografiei poate fi mai bună fără bliţ, chiar şi

atunci când condiţiile de iluminare sunt slabe. Pentru a face o fotografie bună fără

a utiliza bliţul, trebuie să aveţi o mână stabilă. Utilizaţi temporizatorul automat

pentru a evita fotografiile neclare.

Lanternă
Bliţul rămâne aprins în timpul fotografierii.

Bliţ pentru portret nocturn
Utilizaţi această setare pentru portrete realizate pe timp de noapte sau în medii slab

iluminate. Din cauza timpului mare de expunere, aparatul foto trebuie ţinut

nemişcat sau amplasat pe o suprafaţă stabilă.