Sony Xperia XA1 Dual SIM - Cuprins

background image

Cuprins

Noţiuni de bază.............................................................................. 7

Despre acest Ghid al utilizatorului........................................................7
Prezentare generală............................................................................ 7
Asamblarea.........................................................................................8
Protecţia ecranului...............................................................................9
Prima pornire a dispozitivului............................................................. 10
De ce am nevoie de un cont Google™?............................................10

Securitatea dispozitivului............................................................. 12

Cum vă asiguraţi că dispozitivul este protejat.................................... 12
Blocarea ecranului.............................................................................12
Deblocarea automată a dispozitivului.................................................14
Protejarea cartelei SIM...................................................................... 18
Utilizarea mai multor cartele SIM........................................................19
Găsirea numărului de identificare a dispozitivului................................19
Găsirea unui dispozitiv pierdut .......................................................... 20

Elemente de bază.........................................................................22

Utilizarea ecranului tactil.................................................................... 22
Blocarea şi deblocarea ecranului....................................................... 24
Ecranul principal................................................................................24
Ecranul Aplicaţii.................................................................................26
Navigarea între aplicaţii......................................................................27
Widgeturile........................................................................................29
Comenzi rapide şi foldere.................................................................. 29
Fundalul şi temele............................................................................. 30
Efectuarea unei capturi de ecran....................................................... 30
Notificări............................................................................................31
Pictogramele din bara de stare..........................................................33
Prezentare generală a aplicaţiilor....................................................... 35

Baterie şi întreţinere..................................................................... 37

Încărcarea dispozitivului.....................................................................37
Gestionarea bateriei şi a energiei....................................................... 38
Actualizarea dispozitivului.................................................................. 40
Întreţinerea utilizând un computer......................................................42
Spaţiul de stocare şi memoria........................................................... 43
Crearea unei copii de rezervă a conţinutului şi restaurarea acestuia... 44

Descărcarea aplicaţiilor................................................................ 48

Descărcarea de aplicaţii din Google Play™........................................48
Descărcarea de aplicaţii din alte surse...............................................48

2

background image

Internet şi reţele............................................................................49

Navigarea pe Web.............................................................................49
Setările pentru Internet şi MMS ........................................................ 49
Wi-Fi................................................................................................. 50
Partajarea conexiunii de date de telefonie mobilă.............................. 52
Controlul utilizării datelor....................................................................53
Selectarea unei cartele SIM pentru traficul de date............................ 54
Selectarea reţelelor de telefonie mobilă..............................................55
Reţele virtuale private (VPN)...............................................................55

Sincronizarea datelor de pe dispozitiv......................................... 57

Sincronizarea cu conturile online....................................................... 57
Sincronizarea cu Microsoft® Exchange ActiveSync®........................ 57

Setările de bază............................................................................59

Accesarea setărilor............................................................................59
Setări de volum................................................................................. 59
Modul Nu deranjaţi............................................................................60
Setările pentru ecran......................................................................... 61
Setări pentru aplicaţii.........................................................................62
Reiniţializarea aplicaţiilor.................................................................... 64
Protector ecran................................................................................. 64
Setări de limbă.................................................................................. 65
Data şi ora........................................................................................ 65
Mod Foarte intens............................................................................. 66
Îmbunătăţirea redării sunetului........................................................... 66
Mai multe conturi de utilizatori........................................................... 66

Tastarea textului........................................................................... 69

Tastaturi pe ecran..............................................................................69
Editarea de text.................................................................................70

Apelarea....................................................................................... 71

Efectuarea apelurilor..........................................................................71
Primirea apelurilor..............................................................................72
Apeluri în desfăşurare........................................................................73
Utilizarea jurnalului de apeluri.............................................................74
Redirecţionarea apelurilor.................................................................. 74
Restricţionarea apelurilor................................................................... 75
Apelurile multiple............................................................................... 76
Apeluri pentru conferinţă................................................................... 76
Poştă vocală..................................................................................... 77
Apelurile de urgenţă.......................................................................... 77

Persoane de contact.................................................................... 79

Căutarea şi vizualizarea contactelor...................................................79
Adăugarea şi editarea contactelor..................................................... 80

3

background image

Transferarea persoanelor de contact................................................. 81
Crearea unei copii de rezervă a persoanelor de contact.....................82
Adăugarea informaţiilor medicale şi a celor de contact în caz de
urgenţă............................................................................................. 82
Preferinţe.......................................................................................... 83
Trimiterea informaţiilor despre o persoană de contact........................84
Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact....................84

Mesagerie şi discuţii.....................................................................85

Citirea şi trimiterea mesajelor............................................................. 85
Organizarea mesajelor.......................................................................86
Apelare din Mesagerie.......................................................................87
Setările pentru schimbul de mesaje................................................... 87
Discuţii video.....................................................................................87

E-mail........................................................................................... 88

Configurarea serviciilor de email........................................................ 88
Trimiterea şi primirea mesajelor de e-mail.......................................... 88
Organizarea mesajelor de email.........................................................89
Setările contului de email...................................................................90
Gmail™.............................................................................................91

Muzică şi radio FM....................................................................... 92

Transferarea muzicii pe dispozitiv.......................................................92
Ascultarea muzicii............................................................................. 92
Meniul aplicaţiei Muzică.....................................................................94
Listele de redare................................................................................94
Partajarea muzicii.............................................................................. 95
Îmbunătăţirea redării sunetului........................................................... 95
Ascultarea la radio.............................................................................96
Canale radio preferate.......................................................................97
Setări ale sunetului radioului.............................................................. 97

Aparat foto................................................................................... 98

Fotografierea şi înregistrarea de clipuri video..................................... 98
Setări generale pentru aparatul foto...................................................99
Setările aparatului foto.....................................................................103
Setările camerei video..................................................................... 106

Fotografii şi clipuri video în Album............................................. 109

Vizualizarea fotografiilor şi a clipurilor video......................................109
Meniul ecranului principal al aplicaţiei Album....................................110
Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video..................111
Editarea fotografiilor cu aplicaţia Photo editor.................................. 112
Editarea clipurilor video cu aplicaţia Editor video..............................113
Ascunderea fotografiilor şi clipurilor video........................................ 113
Vizualizarea fotografiile pe o hartă....................................................114

4

background image

Clipurile video.............................................................................116

Aplicaţia Video................................................................................ 116
Transferarea conţinutului video pe dispozitiv.................................... 117
Gestionarea conţinutului video.........................................................117
Movie Creator................................................................................. 118

Suport conectare........................................................................119

Oglindirea ecranului dispozitivului în mod wireless pe un televizor.... 119
Afişarea fişierelor pe alt dispozitiv utilizând caracteristica Cast......... 119
Conectarea dispozitivului la accesoriile USB....................................120
NFC................................................................................................ 121
tehnologie fără fir Bluetooth®..........................................................123

Aplicaţiile şi caracteristicile inteligente care vă economisesc

timp............................................................................................ 126

Google Search şi Now.................................................................... 126
Utilizarea aplicaţiei News Suite........................................................ 126
Utilizarea dispozitivului ca portofel................................................... 126

Călătorie şi hărţi......................................................................... 127

Utilizarea serviciilor de localizare...................................................... 127
Google Maps™ şi navigarea............................................................127
Utilizarea traficului de date atunci când călătoriţi..............................128
Modul pentru avion......................................................................... 128

Ceas şi calendar.........................................................................129

Calendarul.......................................................................................129
Ceasul.............................................................................................129

Accesibilitate.............................................................................. 132

Gest de mărire................................................................................ 132
Dimensiune fonturi.......................................................................... 132
Dimensiunea afişajului..................................................................... 132
Corecţie culori.................................................................................132
TalkBack......................................................................................... 133
Sunet mono.................................................................................... 133
Modul TTY (teleimprimator)............................................................. 133
Comutarea accesului.......................................................................133

Asistenţă şi informaţii juridice.................................................... 135

Aplicaţia Asistenţă........................................................................... 135
Sfaturi Xperia™............................................................................... 135
Resurse de asistenţă din meniuri şi aplicaţii..................................... 135
Rularea testelor de diagnosticare pe dispozitiv................................ 135
Repornirea, reiniţializarea şi repararea..............................................135
Ajutaţi-ne să ne îmbunătăţim software-ul.........................................137
Garanţia, rata de absorbţie specifică (SAR) şi orientări privind
utilizarea..........................................................................................137

5

background image

Reciclarea dispozitivului...................................................................137
Informaţii juridice............................................................................. 137

6