Sony Xperia XA1 Dual SIM - Setările contului de email

background image

Setările contului de email

Pentru a elimina un cont de e-mail de pe dispozitiv

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Trimitere e-mail.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

4

Selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi.

5

Atingeţi uşor

Ştergere cont > OK.

Pentru a modifica frecvenţa de verificare a cutiei poştale de primire

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Trimitere e-mail.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

4

Selectaţi contul dorit.

5

Atingeţi uşor

Frecvenţă verificare > Frecvenţă verificare şi selectaţi o opţiune.

Pentru a seta un răspuns automat Absent de la birou într-un cont Exchange

ActiveSync

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor Trimitere e-mail.

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

3

Selectaţi contul EAS (Exchange ActiveSync) pentru care doriţi să setaţi un răspuns

automat Absent de la birou.

4

Atingeţi uşor

Absent de la birou.

5

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa funcţia.

6

Dacă este necesar, marcaţi caseta de selectare

Setare interval de timp şi setaţi

intervalul orar pentru răspunsul automat.

7

Introduceţi mesajul Absent de la birou în câmpul pentru corpul textului.

8

Atingeţi uşor

OK pentru a confirma.

90

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.