Sony Xperia XA1 Dual SIM - Efectuarea unei capturi de ecran

background image

Efectuarea unei capturi de ecran

Puteţi captura imagini statice ale oricărui ecran al dispozitivului dvs., sub forma unei

capturi de ecran. Capturile de ecran pe care le realizaţi vor fi salvate în mod automat în

Album.

30

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a face o captură de ecran

1

Ţineţi apăsată tasta de pornire/oprire până când apare o fereastră de solicitare.

2

Atingeţi uşor .

Mai puteţi realiza captura de ecran ţinând apăsate simultan tasta de pornire/oprire şi tasta de

micşorare a volumului.

Pentru a vizualiza captura de ecran

1

Atingeţi uşor de două ori bara de stare pentru a afişa panoul Notificare.

2

Atingeţi uşor captura de ecran.

Mai puteţi vizualiza capturile de ecran în aplicaţia Album.