Sony Xperia XA1 Dual SIM - Navigarea între aplicaţii

background image

Navigarea între aplicaţii

Puteţi naviga între aplicaţii utilizând tastele de navigare şi fereastra de aplicaţii utilizate

recent, care vă permite să comutaţi cu uşurinţă între toate aplicaţiile utilizate recent.

Tastele de navigare sunt tasta de revenire, tasta ecranului principal şi tasta aplicaţiilor

recente. Mai puteţi avea deschise simultan două aplicaţii pe ecran utilizând modul de

divizare a ecranului, dacă aplicaţia acceptă funcţia cu mai multe ferestre. Unele aplicaţii

se închid atunci când apăsaţi pe tasta ecranului principal pentru ieşire, în timp ce altele

sunt întrerupte sau se pot rula în continuare în fundal. Dacă funcţionarea unei aplicaţii

este întreruptă sau dacă aceasta se execută în fundal, puteţi continua de unde aţi rămas

la următoarea deschidere a aplicaţiei.

1

Golire toate – Închideţi toate aplicaţiile utilizate recent

2

Fereastra aplicaţiilor utilizate recent – deschideţi o aplicaţie utilizată recent

3

Tasta aplicaţiilor recente – deschideţi fereastra aplicaţiilor utilizate recent şi bara de preferinţe

27

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

4

Tasta ecranului principal – ieşiţi dintr-o aplicaţie şi reveniţi la ecranul principal

5

Tasta de revenire – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia

Pentru a deschide fereastra cu aplicaţiile utilizate recent

Apăsaţi pe .

Pentru a comuta rapid între aplicaţiile utilizate recent

Apăsaţi rapid, de două ori, pe .

Pentru a închide toate aplicaţiile utilizate recent

Atingeţi uşor şi apoi atingeţi uşor

GOLIRE TOATE.

Pentru a deschide un meniu dintr-o aplicaţie

În timpul utilizării aplicaţiei, atingeţi uşor .

Nu la toate aplicaţiile este disponibil un meniu.

Modul Ecran divizat

Modul Ecran divizat vă permite să vizualizaţi simultan două aplicaţii, de exemplu, dacă

doriţi să vizualizaţi simultan cutia poştală de primire a mesajelor de e-mail şi un browser

web.

1 Aplicaţia 1 în fereastra de sus

2 Marginea ecranului divizat – trageţi pentru a redimensiona ferestrele

3 Aplicaţia 2 în fereastra de jos

4 Tasta ecranului divizat – selectaţi o aplicaţie utilizată recent

5 Tasta ecranului principal – reveniţi la ecranul principal

6 Tasta de revenire – reveniţi la ecranul anterior dintr-o aplicaţie sau închideţi aplicaţia

Modul ecranului divizat nu este acceptat de toate aplicaţiile.

Pentru a utiliza modul Ecran divizat

1

Asiguraţi-vă că cele două aplicaţii pe care doriţi să le utilizaţi în modul ecranului

divizat sunt deschise şi rulează în fundal.

2

Atingeţi uşor , apoi glisaţi şi fixaţi aplicaţia dorită în partea de sus a ecranului.

3

În partea de jos a ecranului, atingeţi uşor a doua aplicaţie dorită.

4

În orientarea tip portret, glisaţi bara neagră din centru în sus sau în jos pentru a

redimensiona ferestrele.

5

Pentru a ieşi din modul ecranului divizat, atingeţi continuu .

28

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.