Sony Xperia XA1 Dual SIM - Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video

background image

Partajarea şi gestionarea fotografiilor şi a clipurilor video

Puteţi partaja fotografii şi clipuri video salvate pe dispozitivul dvs. De asemenea, le puteţi

gestiona în diverse moduri. De exemplu, puteţi să lucraţi cu fotografii în seturi, să ştergeţi

fotografii şi să le corelaţi cu persoane de contact. Dacă aveţi foarte multe fotografii

salvate pe dispozitiv, o idee bună ar fi să le transferaţi regulat pe un computer sau pe un

dispozitiv de stocare extern pentru a evita pierderea neprevăzută a datelor. Astfel,

eliberaţi mai mult spaţiu pe dispozitiv. Consultaţi

Gestionarea fişierelor utilizând un

computer

la pagina 42.

Este posibil ca elemente protejate prin drepturi de autor să nu poată fi copiate, trimise sau

transferate. De asemenea, este posibil ca unele elemente să nu fie citite dacă dimensiunea

fişierului este prea mare.

Pentru a partaja o fotografie sau un clip video

1

În Album, găsiţi şi atingeţi uşor fotografia sau clipul video pe care doriţi să-l

partajaţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa barele de instrumente, apoi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi pentru a partaja fotografia, apoi

urmaţi paşii pentru a o trimite.

Pentru a utiliza o fotografie ca imagine de persoană de contact

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Utilizare ca > Fotografia persoanei de contact.

2

Selectaţi o persoană de contact, apoi editaţi fotografia în funcţie de preferinţe.

3

Atingeţi uşor

SALVARE.

Pentru a utiliza o fotografie ca tapet de fundal

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor >

Utilizare ca > Tapet de fundal.

2

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Pentru a roti o fotografie

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Rotire, apoi selectaţi o opţiune. Fotografia se salvează în orientarea

nouă.

Pentru a şterge o fotografie sau un clip video

1

Când vizualizaţi o fotografie, atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de

instrumente, apoi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

ŞTERGEŢI.

111

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a lucra cu seturi de fotografii sau de clipuri video în aplicaţia Album

1

Atunci când vizualizaţi miniaturi de fotografii şi clipuri video în aplicaţia Album,

atingeţi continuu elementul până când se evidenţiază.

2

Atingeţi uşor alte elemente cu care doriţi să lucraţi pentru a le selecta. Dacă doriţi

să selectaţi toate elementele, atingeţi uşor , apoi

Selectare toate.

3

Utilizaţi instrumentele din bara de instrumente pentru a lucra cu elementele

selectate.