Sony Xperia XA1 Dual SIM - Setările pentru schimbul de mesaje

background image

Setările pentru schimbul de mesaje

Pentru a modifica setările pentru notificările privind mesajele

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

3

Pentru a seta un sunet de notificare, atingeţi uşor

Sunet de notificare, apoi

selectaţi o opţiune sau atingeţi uşor şi selectaţi un fişier de muzică salvat pe

dispozitiv.

4

Pentru confirmare, atingeţi uşor

EFECTUAT.

5

Pentru a regla setările suplimentare de notificare, atingeţi uşor cursoarele.

Pentru a activa sau dezactiva rapoartele de livrare pentru mesajele trimise

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Setări.

3

Atingeţi uşor cursorul

Raport livrare pentru a activa sau dezactiva funcţia.

După activarea rapoartelor de livrare, se afişează o bifă pentru mesajul livrat cu succes.