Sony Xperia XA1 Dual SIM - Meniul aplicaţiei Muzică

background image

Meniul aplicaţiei Muzică

Meniul aplicaţiei Muzică vă oferă o prezentare generală a tuturor melodiilor de pe

dispozitiv. De aici puteţi gestiona albumele şi listele de redare.

1

Reveniţi la ecranul principal al aplicaţiei Muzică

2

Vizualizaţi lista actuală de aşteptare pentru redare

3

Răsfoiţi toate listele de redare

4

Răsfoiţi toţi artiştii

5

Răsfoiţi toate albumele

6

Răsfoiţi toate melodiile

7

Răsfoiţi toate genurile

8

Răsfoiţi toate folderele

9

Deschideţi meniul de setări pentru aplicaţia Muzică

10 Deschideţi meniul de asistenţă pentru aplicaţia Muzică

Pentru a deschide meniul aplicaţiei Muzică

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor .

Pentru a reveni la ecranul principal al aplicaţiei Muzică

Când meniul aplicaţiei Muzică este deschis, atingeţi uşor

Ecran principal sau

ecranul din dreapta meniului.

Pentru a şterge o melodie

1

În meniul aplicaţiei Muzică, răsfoiţi până la melodia pe care doriţi să o şergeţi.

2

Atingeţi continuu titlul melodiei, apoi atingeţi uşor

Ştergeţi din spaţiul de stocare în

lista care apare.

3

Atingeţi uşor

ŞTERGEŢI pentru a confirma.

Nu puteţi şterge o melodie în timp ce este redată.