Sony Xperia XA1 Dual SIM - Setări ale sunetului radioului

background image

Setări ale sunetului radioului

Pentru a comuta între modurile de sunet mono şi stereo

1

Atunci când radioul este pornit, apăsaţi pe .

2

Atingeţi uşor

Activare sunet stereo.

3

Pentru a asculta din nou radioul în modul mono, apăsaţi pe şi atingeţi uşor

Impunere sunet mono.

Pentru a selecta regiunea radio

1

Atunci când radioul este pornit, apăsaţi pe .

2

Atingeţi uşor

Setare regiune radio.

3

Selectaţi o opţiune.

97

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.