Sony Xperia XA1 Dual SIM - Prima pornire a dispozitivului

background image

Prima pornire a dispozitivului

Vă recomandăm să încărcaţi bateria cel puţin 30 de minute înainte de a porni dispozitivul

pentru prima dată. Puteţi utiliza în continuare dispozitivul în timp ce acesta se încarcă,

consultaţi secţiunea

Încărcarea dispozitivului

la pagina 37.

La prima pornire a dispozitivului, un ghid de configurare vă ajuta să configuraţi setările de

bază, să vă personalizaţi dispozitivul şi să vă conectaţi la conturile dvs., de exemplu, la

contul Google™.

Pentru a porni dispozitivul

Este important să utilizaţi cablul USB Type-C™ (furnizat) la încărcarea dispozitivului, deoarece

alte tipuri de cabluri USB vă pot deteriora dispozitivul. Vă recomandăm să încărcaţi bateria

timp de cel puţin 30 de minute înainte de prima pornire a dispozitivului.

1

Ţineţi apăsată tasta de pornire/oprire până când dispozitivul vibrează.

2

Introduceţi codul PIN pentru cartela SIM 1 şi cartela SIM 2 atunci când vi se

solicită acest lucru, apoi atingeţi uşor

.

3

Aşteptaţi o clipă să pornească dispozitivul.

Codul PIN al cartelei SIM este furnizat iniţial de operatorul de reţea, însă îl puteţi schimba

ulterior din meniul Setări. Pentru a corecta o greşeală făcută în timp ce aţi introdus codul PIN

al cartelei SIM, atingeţi uşor

.

Pentru a opri dispozitivul

1

Ţineţi apăsată tasta de alimentare până când se deschide meniul cu opţiuni.

2

În meniul de opţiuni, atingeţi uşor

Întrerupere alimentare.

Închiderea dispozitivului poate dura o perioadă.