Sony Xperia XA1 Dual SIM - Transferarea persoanelor de contact

background image

Transferarea persoanelor de contact

Există mai multe modalităţi de a transfera persoane de contact pe dispozitivul nou. Puteţi

sincroniza persoane de contact dintr-un cont online sau puteţi importa persoane de

contact direct de pe alt dispozitiv.
Dacă sincronizaţi persoane de contact de pe dispozitivul dvs. vechi cu un cont online, de
exemplu Google Sync™ sau Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, puteţi transfera

persoanele de contact pe dispozitivul dvs. nou utilizând contul respectiv.
Mai puteţi să copiaţi persoane de contact pe o cartelă de memorie, să utilizaţi tehnologia
Bluetooth

®

sau să salvaţi contactele pe o cartelă SIM. Pentru informaţii mai specifice

despre transferarea persoanelor de contact de pe un dispozitiv vechi, consultaţi ghidul

de utilizare relevant.
Aflaţi mai multe despre alegerea unei metode de transferare la

www.sonymobile.com/

support/

.

Pentru a sincroniza persoanele de contact de pe dispozitivul nou cu un cont de

sincronizare

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Gestionați conturile.

3

Selectaţi contul din care doriţi să sincronizaţi persoanele de contact, apoi atingeţi

uşor >

Sincronizaţi acum.

Trebuie să fiţi autentificat la contul de sincronizare respectiv înainte să vă puteţi sincroniza

persoanele de contact cu acesta.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă SIM

Când transferaţi persoane de contact pe/de pe o cartelă SIM, este posibil ca unele dintre

acestea să fie duplicate la destinaţie. Pentru informaţii privind modul de rezolvare a acestei

situaţii, consultaţi secţiunea

Evitarea intrărilor duble în aplicaţia Persoane de contact

la

pagina 84.

81

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Importare/exportare.

3

Selectaţi o cartelă SIM.

4

Selectaţi locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.

5

Selectaţi persoanele de contact pentru importare. Pentru a importa o singură

persoană de contact, găsiţi-o şi atingeţi-o uşor. Pentru a importa toate persoanele

de contact, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Importare toate.

Pentru a importa persoane de contact de pe o cartelă de memorie

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi .

2

Apăsaţi pe , apoi atingeţi uşor

Importare/exportare > Importare de pe cartela SD

sau din memoria internă (fişier .vcf).

3

Selectaţi locul de stocare a persoanelor dvs. de contact.

4

Atingeţi uşor

Cartelă SD.

5

Selectaţi atingând uşor fişierele pe care doriţi să le importaţi.

Pentru a importa persoane de contact utilizând tehnologia Bluetooth

®

1

Asiguraţi-vă că funcţia Bluetooth

®

este activată şi că dispozitivul este detectabil.

2

Atunci când sunteţi notificat despre primirea unui fişier pe dispozitiv, trageţi în jos

bara de stare şi atingeţi uşor notificarea pentru a accepta transferul fişierului.

3

Atingeţi uşor

Acceptare pentru a porni transferul fişierului.

4

Trageţi (glisaţi) în jos bara de stare. După finalizarea transferului, atingeţi uşor

notificarea.

5

Atingeţi uşor fişierul primit şi selectaţi unde să fie stocate persoanele de contact.