Sony Xperia XA1 Dual SIM - Protector ecran

background image

Protector ecran

Configuraţi un protector de ecran interactiv care afişează automat culori, fotografii sau o

diaporamă în timp ce dispozitivul este andocat sau se încarcă şi ecranul este inactiv.

Pe un dispozitiv cu mai mulţi utilizatori, fiecare utilizator poate avea setări individuale pentru

protectorul de ecran.

64

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a activa sau dezactiva protectorul de ecran

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Economizor de ecran.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Pentru a selecta conţinutul protectorului de ecran

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Economizor de ecran.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa funcţia.

4

Selectaţi ceea ce doriţi să se afişeze atunci când protectorul de ecran este activ.

Pentru a porni manual protectorul de ecran

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Economizor de ecran.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa funcţia.

4

Pentru a activa imediat protectorul de ecran, atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Pornire acum.