Sony Xperia XA1 Dual SIM - Setările pentru ecran

background image

Setările pentru ecran

Pentru a regla manual luminozitatea ecranului, indiferent de condiţiile de iluminare

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj şi atingeţi uşor cursorul Luminozitate

adaptivă pentru a dezactiva această funcţie, dacă nu este deja dezactivată.

3

Atingeţi uşor

Nivel luminozitate.

4

Trageţi cursorul pentru a regla luminozitatea.

Reducerea nivelului luminozităţii contribuie la prelungirea duratei de funcţionare a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva vibrarea la atingere

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunet > Alte sunete.

3

Atingeţi uşor cursorul

Vibrare la atingere pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Pentru a regla durata de inactivitate după care ecranul să se închidă

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Repaus.

3

Selectaţi o opţiune.

Pentru a închide rapid ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a regla dimensiunea fonturilor

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Dimensiune font.

3

Selectaţi opţiunea preferată.

Pentru a regla dimensiunea afişajului

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Dimensiunea afișării.

3

Trageţi cursorul pentru a selecta opţiunea preferată.

Pentru a regla balansul de alb al afişajului

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Compensare alb.

3

Trageţi cursoarele în poziţiile dorite pentru a regla balansul de alb.

Pentru a readuce setarea balansului de alb la valorile sale implicite, atingeţi uşor >

Valori

implicite.

61

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menţine ecranul activat atâta timp cât ţineţi

dispozitivul în mână. După ce lăsaţi din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în

funcţie de setarea pentru repaus.

Pentru a activa sau dezactiva funcţia de control inteligent al retroiluminării

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Control intel. lum. fundal.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Fixarea ecranului

Utilizaţi opţiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afişeze numai ecranul

unei anumite aplicaţii. De exemplu, dacă jucaţi un joc şi atingeţi întâmplător tasta de

navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea

ecranului aplicaţiei active a jocului. Mai puteţi utiliza această caracteristică atunci când

împrumutaţi dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe

aplicaţii. De exemplu, puteţi împrumuta dispozitivul unei persoane pentru a realiza o

fotografie şi fixaţi ecranul la aplicaţia Aparat foto, pentru ca persoana respectivă să poată

accesa cu uşurinţă alte aplicaţii, cum a fi E-mail.

Opţiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate şi nu împiedică în

totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă

proteja datele, trebuie să configuraţi dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a

ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Pentru a activa sau dezactiva fixarea ecranului

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Ecran de blocare şi securitate > Fixare ecran.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia.

4

Dacă aţi activat fixarea ecranului, puteţi atinge cursorul

Solicitare traseu debl. la

anul. fixare pentru a activa sau dezactiva această funcţie de securitate

suplimentară, după caz.

Pentru ca fixarea ecranului să funcţioneze, nu sunt obligatorii traseul, codul PIN sau parola.

Pentru a fixa un ecran

1

Asiguraţi-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.

2

Deschideţi o aplicaţie şi mergeţi la ecranul pe care doriţi să îl fixaţi.

3

Atingeţi uşor .

4

Pentru a afişa pictograma de fixare a ecranului , deplasaţi degetul pe ecran în

sus.

5

Atingeţi uşor .

6

În fereastra care apare, atingeţi uşor

Rezolvat.

Pentru a anula fixarea unui ecran

În ecranul fixat, atingeţi continuu până când ecranul nu mai este fixat.

Dacă aţi selectat o opţiune de securitate atunci când aţi activat fixarea ecranului, trebuie să

introduceţi traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula

fixarea ecranului.