Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sincronizarea cu conturile online

background image

Sincronizarea cu conturile online

Sincronizaţi-vă dispozitivul cu persoane de contact, mesaje de e-mail, evenimente din

calendar şi alte informaţii din conturi online precum conturi de e-mail ca Gmail™ şi

Exchange ActiveSync şi conturi de Facebook™ şi Flickr™. Puteţi sincroniza datele

automat pentru astfel de conturi activând funcţia de sincronizare automată sau puteţi

sincroniza manual fiecare cont în parte.

Pentru a configura un cont online pentru sincronizare

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Atingeţi uşor

Setări > Conturi şi sincronizare > Adăugare cont, apoi selectaţi

contul pe care doriţi să-l adăugaţi.

3

Urmaţi instrucţiunile pentru a crea un cont sau pentru a vă conecta la un cont.

Pentru a efectua manual sincronizarea cu un cont online

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor > Setări > Conturi şi sincronizare.

2

Atingeţi uşor numele contului cu care doriţi să realizaţi sincronizarea. Apare o listă

de elemente care pot fi sincronizate cu contul.

3

Atingeţi uşor cursorul de lângă elementul pe care doriţi să îl sincronizaţi.

Pentru a elimina un cont online

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor > Setări > Conturi şi sincronizare.

2

Selectaţi tipul contului, apoi atingeţi uşor contul pe care doriţi să îl eliminaţi.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Eliminare cont.

4

Atingeţi uşor, din nou,

ELIMINARE CONT pentru a confirma.