Sony Xperia XA1 Dual SIM - Batéria a správa spotreby

background image

Batéria a správa spotreby

V zariadení je vložená batéria. Aby ste ju využívali čo najefektívnejšie, pomocou rôznych

aplikácií a funkcií si môžete sledovať spotrebu energie. Funkcie na šetrenie energie

fungujúce v pozadí sa aktivujú predvolene. Pomáhajú znižovať spotrebu batérie a k

dispozícii sú aj ďalšie režimy šetrenia energie, ktoré v prípade potreby fungujú ako

dodatočné nástroje na znižovanie spotreby energie.
Funkcie šetrenia energie znižujú prioritu niektorých menej dôležitých funkcií zariadenia,

ako je napríklad výkonnosť obrázkov vyššieho stupňa, sieťové aktivity, napríklad služby

určovania polohy, synchronizácia aplikácií či skenovanie cezWi-Fi v pozadí. Ak chcete

niektoré aplikácie vyňať z tohto šetrenia, môžete tak urobiť cez ponuku optimalizácie

batérie. Toto obmedzenie nemá vplyv na telefonovanie ani posielanie SMS.

Funkcie na šetrenie energie dostupné v zariadení sa môžu meniť počas aktualizácií systému.

Zobrazenie spotreby batérie, odhadovaného času a tipov na šetrenie energie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Batéria. Zobrazí sa prehľad ukazujúci

percento spotreby batérie a jej odhadovanú výdrž.

3

Ťuknutím na položku

ZOBRAZIŤ SPOTREBU BATÉRIE otvoríte zoznam funkcií a

služieb, ktoré prispeli k spotrebe batérie od posledného nabitia. Ťuknutím na

položku získate informácie o tom, ako v jej prípade znížiť spotrebu batérie.

Zobrazenie spotreby batérie aplikáciami

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Aplikácie.

3

Vyberte aplikáciu a v časti

Batéria si pozrite, koľko energie spotrebovala.

Všeobecné odporúčania na zlepšenie výkonu batérie

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť zlepšiť výkon batérie:

37

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Znížte jas obrazovky. Pozrite si časť

Nastavenie obrazovky

na strane 60.

Ak nepoužívate funkcie Bluetooth®, Wi-Fi a služby určovania polohy, vypnite ich.

Ak sa nachádzate v oblasti bez sieťového signálu alebo je signál slabý, zariadenie

vypnite alebo zapnite lietadlový režim. V opačnom prípade zariadenie opakovane

vyhľadáva dostupné siete, čo zvyšuje spotrebu.

V zahraničí používajte namiesto roamingu sieť Wi-Fi. V roamingu zariadenie

vyhľadáva vašu domácu sieť, čo zvyšuje spotrebu batérie, pretože zariadenie

potrebuje na prenos údajov vyššiu výstupnú energiu. Pozrite si časť

Wi-Fi

na

strane 49.

Zmeňte nastavenia na synchronizáciu e-mailov, kalendára a kontaktov. Pozrite si

časť

Synchronizácia s online účtami

na strane 56.

Zistite, ktoré aplikácie majú vysokú spotrebu batérie, a pomocou odporúčaní vo

vašom zariadení pre takéto aplikácie skúste spotrebu obmedziť.

Zmeňte úroveň upozorňovania pre aplikácie. Pozrite si časť

Upozornenia

na

strane 30.

Vypnite povolenie na zdieľanie údajov o polohe pre aplikácie. Pozrite si časť

Nastavenia aplikácie

na strane 62.

Odinštalujte aplikácie, ktoré nepoužívate. Pozrite si časť

Obrazovka aplikácií

na

strane 25.

Na počúvanie hudby použite originálnu súpravu handsfree značky Sony.

Zariadenia handsfree spotrebúvajú menej energie než hlasné reproduktory

zariadenia.

Zariadenie z času na čas reštartujte.

Vylúčenie aplikácií zo šetrenia energie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Batéria.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Optimalizácia batérie. Zobrazí sa zoznam

aplikácií, ktoré nie sú optimalizované.

4

Ak chcete pridať alebo vybrať aplikácie z tohto zoznamu, ťuknite na položku

APLIKÁCIE, začiarknite alebo odčiarknite príslušnú aplikáciu v zozname a upravte

jej optimalizačné nastavenia.

5

Aplikácie v zozname, ktoré nie sú optimalizované, sa budú aktualizovať podľa

vašich nastavení.

Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

Položku

Optimalizácia batérie môžete konfigurovať aj z ponuky Nastavenia > Aplikácie > >

Špeciálny prístup.

Režim STAMINA

Výber funkcií, ktoré sa obmedzia alebo vypnú kvôli zníženiu spotreby batérie, závisí od

úrovne režimu STAMINA. Môže ísť o funkcie ako zobrazovanie, animácia, jas obrazovky,

zlepšovanie obrazu, synchronizácia aplikačných dát v pozadí, vibrovanie (okrem

prichádzajúcich hovorov), streamovanie a GPS (kým je obrazovka vypnutá). V stavovom

riadku je zobrazená ikona .

Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktivovať alebo deaktivovať

režim STAMINA, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia alebo deaktivácia režimu STAMINA

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Batéria.

3

Ťuknite na

Režim STAMINA a potom funkciu aktivujte alebo deaktivujte ťuknutím

na jazdec. Keď je aktivovaný režim STAMINA, môžete si zvoliť ďalšie možnosti.

Podľa potreby si môžete napríklad nastaviť percento na automatické spúšťanie.

Cez ponuku optimalizácie batérie môžete označiť aplikácie, ktoré sa v režime STAMINA

nemajú optimalizovať.

38

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Režim Ultra STAMINA

Výrazne predlžuje výdrž batérie, ale obmedzuje niektoré dostupné aplikácie, pričom

mobilné dátové pripojenie aj Wi-Fi sú vypnuté. Stále však budete môcť telefonovať a

posielať SMS. Zmení sa plocha a v stavovom riadku sa zobrazí ikona .

Ak zariadenie zdieľate s viacerými používateľmi a budete chcieť aktivovať alebo deaktivovať

režim Ultra STAMINA, možno sa budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Aktivácia režimu Ultra STAMINA

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Batéria.

3

Ťuknite na položku

Režim Ultra STAMINA a potom na položku AKTIVOVAŤ.

4

Potvrďte aktiváciu.

Z optimalizácie pomocou režimu Ultra STAMINA sa aplikácie nedajú vylúčiť.

Dektivácia režimu Ultra STAMINA

1

Otvorte panel upozornení stiahnutím stavového riadka nadol.

2

Ťuknite na tlačidlo

Deaktivácia režimu Ultra STAMINA.

3

Ťuknite na tlačidlo

OK.

Po deaktivácii režimu Ultra STAMINA sa zariadenie reštartuje.