Sony Xperia XA1 Dual SIM - Nabíjanie zariadenia

background image

Nabíjanie zariadenia

Vždy používajte originálnu nabíjačku a kábel USB Type-C™ značky Sony určené pre váš

konkrétny model zariadenia Xperia™. Iné nabíjačky a káble môžu predlžovať čas nabíjania,

vôbec nenabíjať, dokonca môžu zariadenie poškodiť. Pred zapojením kábla USB Type-C™

skontrolujte, či sú všetky USB porty a konektory úplne suché.

Zariadenie nabijete rýchlejšie nabíjačkou zapojenou do zásuvky v stene než cez počítač.

Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania.
Ak je batéria úplne vybitá, zariadenie môže začať reagovať na nabíjanie až po

30 minútach. Dovtedy môže byť obrazovka úplne tmavá a bez ikony nabíjania. Treba

počítať aj s tým, že nabitie úplne vybitej batérie môže trvať až 4 hodiny.

V zariadení je vstavaná nabíjateľná batéria, ktorú môže vymieňať len oprávnené servisné

stredisko spoločnosti Sony. Nikdy sa nepokúšajte otvoriť alebo rozobrať zariadenie sami.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a zrušeniu platnosti záruky.

Nabíjanie zariadenia

1

Pripojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

2

Jeden koniec kábla USB Type-C™ zapojte do nabíjačky (alebo do USB portu na

počítači).

3

Druhý koniec kábla zapojte do portu USB Type-C™ na vašom zariadení. Keď sa

spustí nabíjanie, rozsvieti sa indikátor.

4

Po úplnom nabití zariadenia odpojte kábel zo zariadenia tak, že ho vytiahnete

rovno smerom von. Dávajte pozor, aby ste neohli konektor.

Na nabíjanie zariadenia je dôležité používať kábel USB Type-C™(dodáva sa), pretože iné typy

USB káblov by mohli zariadenie poškodiť.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa rozsvieti indikátor upozornení a

objaví sa ikona nabíjania.

36

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Indikátor upozornenia na stav batérie

Zelená

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je vyššia než 90 %

Oranžová

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 90 %

Červená

Batéria sa nabíja a úroveň jej nabitia je nižšia než 15 %