Sony Xperia XA1 Dual SIM - Využitie dát pri cestovaní

background image

Využitie dát pri cestovaní

Ak vycestujete mimo svoju domácu mobilnú sieť, možno budete potrebovať prístup na

internet cez mobilné dátové pripojenie. V tom prípade si v zariadení budete musieť

aktivovať dátový roaming. Pri aktivácii dátového roamingu sa môžu účtovať ďalšie

poplatky. Odporúčame vám, aby ste si vopred pozreli príslušné poplatky za prenos dát.

Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na aktiváciu alebo deaktiváciu dátového

roamingu sa možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Zapnutie alebo vypnutie dátového roamingu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknutím na jazdec

Údaj. služ. pri roamingu zapnite alebo vypnite príslušnú

funkciu.

Dátový roaming nemôžete aktivovať, keď je vypnutý prenos mobilných dát.