Sony Xperia XA1 Dual SIM - Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

background image

Úprava fotografií pomocou aplikácie Photo editor

Pôvodné fotografie nasnímané pomocou fotoaparátu môžete upravovať a aplikovať na

ne efekty. Môžete napríklad zmeniť svetelné efekty. Po uložení upravenej fotografie

zostane pôvodná nezmenená verzia fotografie uložená v zariadení.

Úprava fotografie

Pri prezeraní fotografie zobrazte panel nástrojov ťuknutím na obrazovku a potom

ťuknite na ikonu .

Orezanie fotografie

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ak sa zobrazí výzva, vyberte

Editor fotografií.

3

Ťuknite na >

Orezať.

4

Ťuknite na položku

Orezať a vyberte niektorú možnosť.

5

Orezávací rámik nastavíte tak, že sa dotknete jeho okraja a podržíte ho. Keď

zmiznú kruhy na okrajoch, zmeňte veľkosť rámika ťahaním dovnútra alebo von.

6

Ak chcete zmeniť veľkosť všetkých strán orezávacieho rámika naraz, dotknite sa

jedného z jeho štyroch rohov. Keď kruhy v rohoch zmiznú, roh podľa potreby

posuňte.

7

Ak chcete orezávací rámik posunúť do inej časti fotografie, dotknite sa ho vnútri,

podržte ho a potom potiahnite do požadovanej polohy.

8

Ťuknite na ikonu

.

9

Ak chcete orezanú fotografiu uložiť, ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Použitie špeciálnych efektov vo fotografii

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ak sa zobrazí výzva, vyberte

Editor fotografií.

3

Ťuknite na ikonu alebo a vyberte niektorú možnosť.

4

Upravte fotografiu podľa svojich predstáv a ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Pridanie efektu fotorámu k fotografii

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ak sa zobrazí výzva, vyberte

Editor fotografií.

3

Ťuknite na ikonu a vyberte niektorú možnosť.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Úprava svetelných nastavení pre fotografiu

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ak sa zobrazí výzva, vyberte

Editor fotografií.

3

Ťuknite na ikonu , vyberte niektorú možnosť a podľa potreby ju upravte.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Nastavenie sýtosti farieb na fotografii

1

Pri prezeraní fotografie ťuknite na obrazovku, aby sa zobrazili panely s nástrojmi, a

potom ťuknite na ikonu .

2

Ak sa zobrazí výzva, vyberte

Editor fotografií.

3

Ťuknite na ikonu a vyberte niektorú možnosť.

4

Ak chcete uložiť kópiu upravenej fotografie, ťuknite na položku

ULOŽIŤ.