Sony Xperia XA1 Dual SIM - Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

background image

Virtuálne súkromné siete (siete VPN)

Pomocou svojho zariadenia sa môžete pripájať k virtuálnym súkromným sieťam (sieťam

VPN) na prístup k zdrojom v zabezpečenej lokálnej sieti prostredníctvom verejnej siete.

Pripojenia k sieťam VPN napríklad bežne používajú spoločnosti a vzdelávacie inštitúcie

54

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

pre používateľov, ktorí potrebujú prístup k intranetu a ďalším interným službám, keď sa

nachádzajú mimo internej siete, napríklad na cestách.
V závislosti od siete existuje mnoho spôsobov, ako nastaviť pripojenie k sieti VPN.

Niektoré siete môžu vyžadovať, aby ste do zariadenia preniesli a nainštalovali

bezpečnostný certifikát. Podrobné informácie o nastavení pripojenia k virtuálnej

súkromnej sieti získate od správcu siete svojej spoločnosti alebo organizácie.

Ak používate zariadenie s viacerými používateľmi, na prispôsobenie nastavení pre sieť VPN sa

možno budete musieť prihlásiť ako vlastník, teda hlavný používateľ.

Pridanie virtuálnej súkromnej siete

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Ďalšie > VPN.

3

Ťuknite na ikonu .

4

Vyberte typ siete VPN, ktorú chcete pridať.

5

Zadajte nastavenia siete VPN.

6

Ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Pripojenie k súkromnej virtuálnej sieti

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > VPN.

3

V zozname dostupných sietí ťuknite na sieť VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.

4

Zadajte požadované informácie.

5

Ťuknite na položku

Pripojiť.

Odpojenie od súkromnej virtuálnej siete

1

Dvojitým ťuknutím na stavový riadok otvorte panel upozornení.

2

Ťuknutím na upozornenie na pripojenie k sieti VPN ho vypnete.

55

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.