Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pridanie a úprava kontaktov

background image

Pridanie a úprava kontaktov

Pridanie kontaktu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Ťuknite na ikonu .

3

Ak ste kontakty synchronizovali aspoň s jedným účtom a kontakt pridávate

prvýkrát, musíte vybrať účet, do ktorého sa má tento kontakt pridať. Ak chcete

kontakt uložiť a používať iba v zariadení, ťuknite na položku

Kontakt v telefóne.

4

Zadajte alebo vyberte požadované informácie o kontakte.

5

Po dokončení ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Keď kontakt uložíte do nejakého účtu, daný účet sa pri pridávaní ďalšieho kontaktu zobrazí ako

predvolený účet na ukladanie. Ak chcete zmeniť účet, do ktorého sa má kontakt uložiť, musíte

si kontakt vytvoriť znova a uložiť ho do správneho účtu.

Ak pred telefónne číslo kontaktu pridáte znamienko plus a smerové číslo krajiny, pri volaní na

toto číslo zo zahraničia ho už nebudete musieť znovu upravovať.

Úprava kontaktu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .

3

Informácie podľa potreby upravte.

4

Po dokončení ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Niektoré služby synchronizácie úpravu kontaktných údajov nepovoľujú.

Pridanie obrázka ku kontaktu

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .

3

Ťuknite na ikonu , vyberte spôsob pridania obrázka ku kontaktu a podľa potreby

ho upravte.

4

Po pridaní obrázka ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Obrázok môžete pridať ku kontaktu aj priamo z aplikácie

Album. Ak chcete pridať obrázok

uložený v účte online, obrázok musíte najskôr prevziať.

Prispôsobenie signálu zvonenia pre kontakt

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .

3

Ťuknite na ikonu >

Nastaviť signál zvonenia.

4

Zo zoznamu vyberte niektorú možnosť alebo ťuknite na ikonu a vyberte

hudobný súbor uložený v zariadení. Potom ťuknite na

HOTOVO.

5

Ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Odoslanie všetkých hovorov pre kontakt do hlasovej schránky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Ťuknite na kontakt, ktorý chcete upraviť, a potom na ikonu .

3

Ťuknite na ikonu a začiarknite políčko

Všetky hovory do hlas. schr..

4

Po dokončení ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Zablokovanie telefónneho čísla

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu .

2

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Zablokované čísla.

3

Ťuknite na položku

PRIDAŤ ČÍSLO a potom zadajte telefónne číslo, ktoré chcete

zablokovať, aby ste z neho nedostávali hovory a textové správy.

4

Ťuknite na položku

BLOKOVAŤ.

79

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Odstránenie kontaktov

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na tlačidlo .

2

Dotknite sa kontaktu, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.

3

Ak chcete odstrániť viac alebo všetky kontakty, začiarknite políčka vedľa tých,

ktoré chcete odstrániť.

4

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Odstrániť kontakt.

5

Výber potvrďte ťuknutím na položku

ODSTRÁNIŤ.

Úprava vlastných kontaktných informácií

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom na ikonu .

2

Ťuknite na položku

JA a potom na ikonu .

3

Zadajte nové informácie alebo vykonajte požadované zmeny.

4

Po dokončení ťuknite na položku

ULOŽIŤ.

Vytvorenie nového kontaktu zo správy SMS

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku

ULOŽIŤ.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku

Vytvoriť nový kontakt.

4

Upravte informácie o kontakte a ťuknite na položku

ULOŽIŤ.